Studiegids

nl en

Inleiding in de psychologie (Pedagogische Wetenschappen)

Vak
2016-2017

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Het boek behandelt een aantal kernonderwerpen van de psychologie, zoals de werking van het geheugen, de invloed van stress op ons welbevinden, het meten van mentale vermogens en de invloed van anderen op ons gedrag. De literatuur wordt verklaard en geïllustreerd en ook wordt additionele stof gepresenteerd.

Leerdoelen

Tijdens dit vak maakt de student kennis met de voornaamste deelgebieden van het vakgebied, zoals de klinische en sociale psychologie. Aandacht wordt besteed aan baanbrekende onderzoeken uit de geschiedenis van de psychologie en aan de toonaangevende theorieën en concepten uit heden en verleden. Aan het einde van de cursus heeft de student een beeld van het werkveld en het instrumentarium van de psychologie en enige kennis van de geschiedenis van het vakgebied.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk MC-tentamen over de opgegeven literatuur en de collegestof (twee deeltoetsen).

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Bernstein, D.A., Penner L.A., Clarke-Stewart A. en Roy E. (laatste druk). Psychology. Boston: Houghton Mifflin.

  • Een lijst met te bestuderen gedeelten wordt op Blackboard gezet.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Coördinator van het vak is prof. dr. R. van der Veer In de periode dat het vak gegeven wordt heeft hij spreekuur op maandag van 16.00 tot 17.00 uur.