Studiegids

nl en

Inleiding in de sociologie

Vak
2016-2017

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In dit studieonderdeel maken we kennis met de maatschappelijke context van onderwijs en opvoeding. Daarbij verkennen we sociologische vraagstukken, theorievorming en onderzoek. Aan de hand van sociologische kernbegrippen gaan we in op (veranderingen op het gebied van) de socialisatie van kinderen, de opvoeding en het onderwijs. Voorbeelden van de vragen die aan de orde zullen komen zijn: wat is de invloed van sociaal-culturele diversiteit en sociale ongelijkheid in het onderwijs, en wat is daarbij de rol van het onderwijsbeleid en ouders, en wat zijn de gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen voor de verhouding tussen opvoeders en kinderen en voor de opvoedkundige normen, waarden en praktijken in Nederland?

Leerdoelen

Doel is allereerst een grondige kennismaking met denkschema’s, modellen en het begrippenapparaat van de sociologie en aanverwante disciplines en een tweede doel is het leren gebruiken van die denkschema’s, modellen en begrippen om maatschappelijke ontwikkelingen rond onderwijs en opvoeding te kunnen analyseren.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Het vak wordt getoetst door middel van twee deeltoetsen. Deeltoets A en B zijn beide schriftelijk tentamens met open èn multiple choice vragen. Voor beide deeltoetsen dient tenminste een 5.0 te worden gehaald om een eindcijfer voor het vak te kunnen behalen. Het eindcijfer wordt berekend als het gewogen gemiddelde van de cijfers voor de deeltoetsen en moet tenminste een 6 bedragen (alle cijfers tussen 5.50 en 6.49 worden afgerond naar een 6). De resultaten van deeltoets A en B tellen elk mee voor 50%.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Wordt nader bekend gemaakt

  • Collegestof

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Coördinator van de cursus is dr. F.J. Glastra . Spreekuur tijdens de collegeperiode op maandag van 18.00 tot 19.00 uur.