Studiegids

nl en

Signalering en aanpak van emotionele en gedragsproblemen

Vak
2016-2017

Beschrijving

Gemiddeld heeft een op de zes kinderen emotionele en/of gedragsproblemen gedurende de schoolse periode. Elke leerkracht zal daarom regelmatig te maken krijgen met kinderen in de klas met enige vorm van psychopathologie, zoals ADHD, een autismespectrumstoornis, of gedragsproblemen. Hoewel diagnostiek en behandeling buiten de klas plaatsvinden, is het van belang dat academisch geschoolde leerkrachten voldoende weten over de meest voorkomende problematiek om deze te herkennen (signaleren) en dat zij leren hoe zij hierop kunnen inspelen in een klassensituatie (aanpak).

Leerdoelen

Tijdens dit vak maakt de student kennis met de meest voorkomende emotionele en gedragsproblemen bij kinderen. Aandacht wordt besteed aan o.a. de etiologie, de kenmerken, de manier waarop een stoornis wordt gediagnosticeerd en behandeld en wat mogelijkheden zijn om hier binnen de klascontext mee om te gaan.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (open vragen) over de opgegeven literatuur en de collegestof.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Lieshout, T. van (2015). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. Een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 978 90 313 62837. Het boek kan besteld worden bij Boekhandel Van Stockum. Een lijst met te bestuderen gedeelten wordt op Blackboard gezet.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Coördinator van het vak is Jill Suurland MPhil