Studiegids

nl en

Praktijk van kwalitatief onderzoek

Vak
2016-2017

Beschrijving

Deze cursus is bedoeld als een eerste kennismaking met het kwalitatieve onderzoek en biedt studenten handvatten om kwalitatief onderzoek in een schoolcontext uit te voeren.
Studenten maken kennis met de belangrijke methoden van dataverzameling; kwalitatieve interviews, focusgroepen en participerende observatie. Hierbij wordt besproken voor welke (pedagogische) vraagstukken (in de schoolcontext) deze met name geschikt zijn. Bovendien wordt behandeld wanneer kwalitatief onderzoek voorkeur heeft, wanneer kwantitatief onderzoek en wanneer beide elkaar kunnen aanvullen. Tevens komen de analysetechnieken aan bod waarmee kwalitatieve data verwerkt kunnen worden. Tot slot worden ethische vraagstukken die tijdens een kwalitatief pedagogisch onderzoek naar voren kunnen komen behandeld.

Leerdoelen

Van de studenten wordt verwacht dat zij na afloop van Praktijk van Kwalitatief Onderzoek op het juiste moment en op de juiste wijze kwalitatief pedagogisch onderzoek kunnen inzetten. Ze hebben inzicht in het verloop van het kwalitatieve onderzoeksproces, kunnen diverse kwalitatieve onderzoeksmethoden inzetten in de schoolsetting en zijn zich bewust van, en kunnen omgaan met ethische vraagstukken.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Presentatie.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Bryman, A. (2012). Social research methods (5th edition). Oxford: Oxford University Press. NB Ook de 4th edition mag gebruikt worden.

  • Eventuele ondersteunende literatuur wordt t.z.t. op Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het eerste hoorcollege. Lees meer

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Contact

Coördinator van het vak is Dr. Anja van der Voort