Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

MACH Lecture Literatuur en film in Japan

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit college biedt een selectie aan thema’s uit de verschillende cinematische en literaire tradities die de Japanse cultuur mede hebben vorm gegeven. Het college kent een aantal oefeningen in vergelijkende analyse van film en literatuur met bijv. eenzelfde thematiek. Daarnaast wordt ingegaan op algemenere probleemstellingen in literatuur- en filmstudies in relatie tot literatuur en cinema in Japan, waarbij ook aandacht is voor de vraag is hoe de ‘Japansheid’ van Japanse literatuur en cinema wordt geconstrueerd.

Leerdoelen

De ontwikkeling van algemene vaardigheden als kritisch lezen van en reflecteren op academische teksten, het schrijven van analytische papers. Kennis ontwikkelen van het specifieke vakgebied en het onderzoek en debat dat daarin centraal staat.

Rooster

Zie collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

De totale studielast bedraagt 140 uur.

  • aanwezigheid en participatie: 26 uur

  • leesstof college: 60 uur

  • postings voorbereiden: 26 uur

  • paper: 28 uur

Toetsing

  • samenvattend element (postings): 50%

  • onderzoekselement (paper (1,500-2,000 woorden): 50%

Studenten die het vak op 300-niveau volgen , dienen ook een besprekingsessay te schrijven. Neem daarvoor contact op met de docent.

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor alle deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel.

Blackboard

Blackboard informatie m.b.t. college, uploaden opdrachten.

Literatuur

  • Donald Richie, A hundred years of Japanese film. A concise history, Tokyo: Kodansha International, 2005 (paperback-editie).

  • De reader: te koop via reader online.

Aanmelden

Inschrijving via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor “Studeren à la carte via”: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor “Contractonderwijs via”: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Prof.dr. I.B. Smits