Studiegids

nl en

Europese Economische integratie

Vak
2016-2017

Beschrijving

De Europese Unie heeft veel bereikt. Ze is gegroeid van een project tussen zes landen naar een samenwerking tussen inmiddels 28 landen. De integratie heeft zich ook verregaand verdiept. De oorspronkelijke lidstaten begonnen met een gezamenlijk handelsbeleid, maar inmiddels deelt een aantal lidstaten ook een gemeenschappelijke munt, terwijl er op tal van gebieden intensief samengewerkt wordt.
Het doel van deze cursus is om de ontwikkelingen en de ambities van de Europese economische integratie te begrijpen en deze te kunnen analyseren. Met behulp van de economische analyse van internationale economische processen en economisch beleid zullen we de mijlpalen van het integratieproces bespreken.
Aan het eind van deze cursus heeft de student een beter begrip van de economische processen en het economisch beleid in de Europese Unie en van de interactie daarvan met het nationale beleid in de lidstaten. De student is dan in staat om de politieke en juridische ontwikkelingen in de Europese Unie te koppelen aan de economische ontwikkelingen en deze ook te presenteren.

Leerdoelen

 • Aan het eind van deze cursus heeft de student een beter begrip van de economische processen en het economisch beleid in de Europese Unie en van de interactie daarvan met het nationale beleid in de lidstaten.

 • De student heeft kennis van de theorie van economische integratie en kan deze verbinden aan de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen in de Europese Unie.

 • De student is in staat om zelfstandig een economische analyse te plegen over vraagstukken uit de Europese integratie.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges en sommencolleges.

Hoorcollege: niet verplicht
Sommencollege: niet verplicht

Studielast

 • Totale studielast: 140u (5 ECTS)

 • Contacturen: 29u

 • Uren zelfstudie: 111u

Toetsing

 • Een schriftelijk (eind) tentamen met open/essay vragen aan het eind van de cursus. Telt voor 90% mee en moet met minstens een 5,5 afgesloten worden. Kan herkanst worden.

 • Een midterm examen met open/essay vragen halverwege de cursus. Telt voor 10% mee in het eindcijfer. Een cijfer lager dan een 5,5 kan gecompenseerd worden met het resultaat van het schriftelijk (eind) tentamen. Kan niet herkanst worden.

 • Een schriftelijk hertentamen met open/essay vragen. Telt voor 90 % mee en moet met minstens een 5,5 afgesloten worden.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Blackboard

Ja, een maand voor de start van de cursus beschikbaar.

Literatuur

 • Richard Baldwin and Charles Wyplosz, The Economics of European Integration, 5th edition, McGrawHill, 2015.

 • Overig studiemateriaal wordt verspreid via Blackboard.

Aanmelden

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak. Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Dr. J.F. de Kort,
j.f.dekort@law.leidenuniv.nl

Afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie, tel. 071-527 7756, of via een e-mail naar de docent.

Opmerkingen

Overige informatie die hierboven niet gevraagd is maar u wel graag kwijt wil.