Studiegids

nl en

Russische Taalverwerving voor Bijvakkers A

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Let op: Voor dit college geldt aanwezigheidsplicht (>80%)

In vier college-uren per week krijg je een gedegen kennis van de Russische taal. Twee uur zal besteed worden aan grammatica en leesvaardigheid en twee uur aan spreek- en luistervaardigheid. Indien je het vak van het eerste en het tweede semester volgt zit je aan het eind op niveau A2.

Leerdoelen

Basiskennis van het Russisch, niveau A1-A2.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege en talenpracticum

Studielast

Totale studielast van 10 ECTS = 280 uur, bestaande uit:
104 uur contacturen (colleges)
174 uur huiswerk
2 uur tentamen

Toetsing

Onderdeel A. 10 x wordt een kleine woordenkennistoets gegeven.
Aan het eind van het semester vindt het afsluitend tentamen plaats dat bestaat uit:
Onderdeel B. grammaticale oefeningen
Onderdeel C. het vertalen van korte zinnen (A1-A2 niveau).
Onderdeel D. een kort gesprek/verhaal

Weging
Elk onderdeel 25%

Herkansing
Onderdelen BCD kunnen herkanst worden. Wanneer aan één van de kennistoetsen niet wordt deelgenomen, krijgt de student hier een 1 voor.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

A Comprehensive Russian Grammar – Terence Wade & David Gillespie.
Textbook. ISBN-13: 978-1405136396 of ISBN-10: 1405136391

Workbook ISBN-13: 978-1118273418 of ISBN-10: 1118273419

Using Russian Vocabulary – Terence Wade ISBN-13: 978-0521612364 of
ISBN-10: 0521612365

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Mw. L.Anissimova

Studiecoördinator: T. Bouma

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Let op: Voor dit college geldt aanwezigheidsplicht (>80%)