Studiegids

nl en

Psychopathologie: orthopedagogische aspecten

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Dit vak kan ook als keuzevak worden gekozen, mits ontwikkelingspsychologie, persoonlijkheidstheorie en neuropsychologie op inleidend niveau zijn gevolgd.

Beschrijving

Voortbouwend op de ontwikkelingspsychologie, persoonlijkheidstheorieën en neuropsychologie wordt in het vak Psychopathologie de nadruk gelegd op de integratie van de kennis die de normale ontwikkeling en de afwijkende ontwikkeling betreft. Er wordt ingegaan op welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van stagnaties, belemmeringen of interferenties. Wat zijn de risico- en protectieve factoren, vooral ook vanuit de omgeving en de opvoeding? Er worden verschillende modellen gepresenteerd die het ontstaan van psychopathologie beschrijven. De belangrijkste stoornissen en syndromen die in de kinderleeftijd en adolescentie ontstaan komen aan de orde.

Leerdoelen

Om kinderen en jongeren met een veelheid aan mogelijke problemen te kunnen begeleiden en/of ouders te adviseren bij de opvoeding, is een gedegen kennis van de normale en de afwijkende ontwikkeling en de factoren, die in die ontwikkeling kunnen interfereren van essentieel belang. De student is aan het eind van dit vak in staat om problemen vanuit de relevante kaders te bezien en kan de belangrijkste stoornissen en ontwikkelingsinterferenties herkennen.

Rooster

Onderwijsvorm

  • Hoorcolleges

  • Werkcolleges gedurende het laatste uur van het college. Opdrachten voor de werkcolleges worden aansluitend op het hoorcollege opengesteld op Blackboard. Deze verwerkingsopdrachten bestaan uit casuïstiek en zijn bedoeld om de stof te kunnen vertalen naar praktische situaties. Het indienen van antwoorden via Blackboard resulteert in algemene feedback.

Toetsing

Tentamen bestaande uit Multiple Choice (40) en open vragen (4).

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Let op: literatuur is gewijzigd

  • P.K. Kerig, A. Ludlow & C. Wenar (2014). Developmental Psychopathology with DSM-5 Update. McGraw Hill, ISBN: 9780077171759

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Coördinator van het vak is Dr. M.P. Ketelaars. In de periode dat het vak gegeven wordt heeft zij spreekuur aansluitend op het college.