Studiegids

nl en

ICT en Recht (PE)

Vak
2016-2017

Description

1e bijeenkomst: Deel 1: Over het recht; Deel 2: Over de wortels van het recht
2e bijeenkomst: Deel 1: Intellectuele eigendom; Deel 2: De wortels van de intellectuele eigendom
3e bijeenkomst: Contracten en onrechtmatige daad; Deel 2: Over de wortels van de overeenkomst; samenwerking en vertrouwen
4e bijeenkomst: Deel 1: Privacy; bescherming persoonsgegevens; Deel 2: Privacy en rechtsbescherming
5e bijeenkomst: Deel 1: Aanbestedingsrecht; aanbesteden/ICT; Deel 2: Functioneel specificeren
6e bijeenkomst: (Nog open, bespreken met studenten), Uitleg bespreken eindpaper; beantwoorden vragen

Course objectives

Ontwerp, bouw en inzet van ICT (internet, digitalisering, mobilisering, social media, dataveillance, big data, versnellende innovatie) vindent plaats in vanouds door het recht geordende samenlevingen. Ook in Nederland. Door (kennelijk inherente) netwerkeffecten die tradities op de proef stellen wordt aan de wortelstelsels geknabbeld van het recht als stabiel ordenend en gelijktijdig dynamisch meebewegend systeem. Burgers, bedrijven en bestuursdiensten hebben – individueel en collectief – belangrijke functies bij het verzorgen van die wortelstelsels. Kennis is onvolledig, maar nodig. Kennis over de dynamiek in de samenleving, over het recht zelf (het positieve recht, deel 1 van het vak)) en over de wortelstelsels van het recht. Over die laatste kennis gaat deel 2 van het vak. Maar ook over het besef dat die kennis altijd onvolledig was, is en zal blijven. En over hoe we de bij die onzekerheden behorende kansen op legitieme wijze kunnen benutten terwijl we ons wapenen, ook intellectueel, tegen de risico's.

Met zes bijeenkomsten Recht en zes studiepunten wordt iemand geen jurist. Dat is ook niet de bedoeling van onderhavig mastervak. De bedoeling is wel dat de deelnemende masterstudenten na het volgen van het nastervak van een aantal, voor hen relevante rechtsgebieden, zoveel kennis hebben, dat zij mogelijke juridische implicaties kunnen signaleren.

Timetable

The schedule can be found on the LIACS website

Detailed table of contents can be found in blackboard.

Mode of instruction

4 hours lectures every two weeks, in the evenings.
The course combines lectures, assessments, interactive discussions, assignments, research and a final paper. Students are required to fill in expected study efforts (SBUs) by co-operating, self-study and to explore literature on available resources such as libraries, internet, etc. There is a preparatory assignment before the first meeting.

  • Writing an LRE analysis based on an independent study conducted.

Assessment method

  • Voorbereiding bijeenkomsten blijkend uit de geleverde inbreng tijdens de bijeenkomsten (10%)

  • Individuele opdrachten (30%)

  • eindpaper (60%)

Blackboard

Not applicable

Reading list

Mandatory and supposedly known literature:

  • G.W. van der Voet, Rechtsoriëntatie, 8e druk 2015, 288 p. Noordhoff Uitgevers, ISBN 9789001846077, prijs: 44,95

  • Articles distributed during the master class (via the electronic environment)

Teachers will provide a reader.

Signing up for classes and exams

You have to sign up for classes and examinations (including resits) in uSis. Check this link

Contact information

Programme Co-ordinator ms. Judith Havelaar LL.M

Remarks

Preparatory mission to be carried out before the first meeting :

  • Lees de opgegeven literatuur van Deel 1 en Deel 2 voor de eerste bijeenkomst

  • You provide an A4 with what your expectation is how the knowledge in ICT & Law intends to enforce in your strategic research theme

  • You provide a CV.