Studiegids

nl en

Pre-master bachelorproject

Vak
2016-2017

Beschrijving

Het Pre-master bachelorproject beoogt de student ervaring te laten opdoen met de praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Gedurende het project leert de student de tijdens Onderzoekspracticum 1, Praktische data-analyse met SPSS en Onderzoekspracticum 2 verworven kennis en vaardigheden te gebruiken in onderzoekssituaties. Doordenking van onderzoeksvragen en -problemen vanuit theoretische kaders, toepassing van kennis in nieuwe situaties, methodisch leren handelen en professioneel leren functioneren vormen daarbij de specifieke projectdoelen. De rapportage van de verrichte activiteiten is van groot belang; dit dient dan ook te blijken uit een systematisch en goed gedocumenteerd onderzoeksverslag.

Ieder jaar is er één algemeen thema voor de cursus. In het collegejaar 2016-2017 wordt dit thema later bekend gemaakt. Iedere student dient in het kader van het onderzoek gegevens te verzamelen, te verwerken en op correcte wijze te archiveren. (bijv. door het afnemen van een vragenlijst bij een specifieke doelgroep en/of door als proefleider te fungeren bij het uitvoeren van een experiment).

Raadpleeg voor meer informatie ook de website. Op deze site vind je ook de speciale Wegwijzer Bachelorproject. En vergeet niet de site van het Bacheloratletier te bezoeken.

Leerdoelen

 1. Kennismaken met de belangrijke elementen uit het onderzoeksproces: inlezen probleemstelling, formuleren van onderzoeksvragen, formuleren van hypothesen, dataverzameling, dataverwerking, data-analyse en rapportage.
  1. Kennismaking met een relevant onderzoeksveld in de pedagogiek.
  2. Oefening in onderzoeksactiviteiten zoals behandeld in Onderzoekspracticum 1 en 2 binnen een onderzoeksveld in de pedagogiek.
  3. Integratie van eerder aangeleerde kennis en vaardigheden met onderzoek in een onderzoeksveld in de pedagogiek.
  4. Leren zelfstandig en verantwoordelijk een onderzoek uit te voeren.
  5. Zicht krijgen op de eigen mogelijkheden en beperkingen, zowel met betrekking tot onderzoeksvaardigheden als met betrekking tot het persoonlijk functioneren.
  6. Leren beoefenen van (meta-)theoretische reflectie, bezinning op ethische en praktische implicaties van het onderzoek, de gekozen methodologie, de achtergronden van de onderzoeksvraag etc.
  7. Leren schriftelijk rapporteren van onderzoek naar wetenschappelijke standaard (APA 6, American Psychological Association).

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcolleges en hoorcolleges.

Toetsing

Het individuele eindcijfer is gebaseerd op een beoordeling van de participatie gedurende het hele traject (10%) en de kwaliteit van de individuele eindscriptie (90%) waarin de student zelfstanding een deel van alle verzamelde gegevens analyseert en daarvan verslag doet. Voor alle bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsplicht.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

De literatuur zal hoofdzakelijk bestaan uit (nader te bepalen) digitaal toegankelijke artikelen/tekstpassages.

Aanmelden

De Blackboard omgeving voor deze cursus is vanaf begin september toegankelijk. U logt in met uw ULCN-account en klikt dan op het tabblad “courses”. Zoek en enroll bij de cursus genaamd “Pre-master/Bachelorproject_2016-2017”.

Contact

De coördinator van het Pre-master bachelorproject is dr A.W. Koornneef

Opmerkingen

De cursus heeft een zeer hoog tempo en u wordt sterk aangeraden om vanaf de aanvang alles goed bij te houden.