Studiegids

nl en

Negotiation and Conflict Management

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Dit vak is een Honours Class en is in principe dus alleen toegankelijk voor studenten van het Honours College. Enkele plaatsen zijn beschikbaar voor reguliere studenten.

Beschrijving

Een samenleving zonder conflicten bestaat niet! In deze cursus maak je elke bijeenkomst kennis met kleine of complexe problemen die spelen op verschillende sociale niveaus in de wereld. Conflicten, en de manier waarop we hiermee omgaan, vormen een belangrijk deel van ons persoonlijke en professionele leven. Hoewel vaardigheden een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van moeilijke kwesties, is het ook van belang dat je kijkt naar de ontwikkeling van conflicten, en begrijpt waar ze vandaan komen, als je op zoek bent naar een oplossing. Sterker nog: Je zult een beter resultaat behalen als je deze inzichten in acht neemt.

In deze Honours Class maak je kennis met wetenschappelijke en praktische inzichten op het gebied van probleemoplossing en onderhandeling op verschillende sociale niveaus (bijv. in internationale, zakelijke of persoonlijke context). Je zult leren hoe je verschillende typen conflicten kunt analyseren, en je kunt werken aan (de ontwikkeling van) je eigen vaardigheden.

Leerdoelen

Na dit vak te hebben afgesloten, zullen studenten:

  • Inzicht hebben verkregen in theorieën over conflictmanagement, onderhandelen (MGA), en mediation;

  • Hun eigen onderhandelingsvaardigheden ontwikkelen doormiddel van simulatieoefeningen;

  • Hun mediationvaardigheden ontwikkelen via rollenspellen.

Rooster

Het vak zal tweemaal worden aangeboden: eenmaal voor Nederlandstalige studenten, en eenmaal voor internationale studenten.
Het Nederlandstalige vak wordt aangeboden in semester 1, blok 2, het internationale vak in semester 2, blok 3.

Data Nederlandstalig vak: Donderdagen 17-21 uur, op 13 en 27 oktober, 3 en 24 november, en 8 en 15 december.
Data Engelstalig vak: 6 donderdagen 17-21 uur, op 11 en 18 mei en 1, 8, 15 en 22 juni.

Locatie

Old Observatory, Sterrenwachtlaan 11, Leiden.

11, 18 mei, 1, 8 en 15 juni - Lokaal A007
22 juni - Lokaal C003

Programma

Sessie 1: Introductie van conflictmanagement
Sessie 2: Onderhandelen en simulation
Sessie 3: Mutual Gains Approach met gastsprekers mr. F. Evers en prof. L. Susskind (MIT)
Sessie 4: Mediation (workshop)
Sessie 5: Mediation (workshop)
Sessie 6: Roleplay

Studielast

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt.

Toetsing

  • 70% Individuele opdracht van 2000 woorden

  • 30% Groepsopdracht van 3000 woorden

Blackboard en uSis

Dit vak maakt gebruik van Blackboard. Studenten kunnen zich twee weken voor het begin van het vak aanmelden voor de Blackboardpagina.

N.B. Studenten hoeven zich voor Honours Classes niet te registreren via uSis. Jouw registratie wordt centraal geregeld.

Literatuur

Zal beschikbaar zijn via Blackboard.

Aanmelden

Registreren voor het vak in het tweede semester is van maandag 7 november tot en met zondag 20 november mogelijk via de Honours Academy, via deze link

Contact

Dr. Wendy Versteeg