Studiegids

nl en

Praktijk van empirisch onderzoek

Vak
2016-2017

NB Materials are in English, but instruction is in Dutch. English speaking students attend the full English version of this course, Conducting and Evaluating Empirical Research.

Ingangsvoorwaarden

Kennis van statistiek, onderzoeksmethoden en SPSS op het niveau van de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen (Universiteit Leiden).

Vakbeschrijving

In deze cursus worden studenten vertrouwd gemaakt met de praktijk van het empirisch onderzoek op het niveau dat vereist is voor het Masterproject. Wetenschappelijke papers worden in detail bestudeerd, zowel wat de organisatie van het onderzoek als wat de gebruikte onderzoeksmethoden betreft. Aandacht wordt besteed aan het methodologische design en de statistische analyse van de resultaten. Het vak biedt handvaten voor zowel de beoordeling van de kwaliteit van de gepubliceerde resultaten als voor het schrijven van een eigen onderzoeksrapport.

Leerdoelen

Na het succesvol afronden van dit vak bezit de student: - kennis van (basis)methoden en technieken die van belang zijn voor pedagogisch onderzoek;

 • vaardigheden om (onder begeleiding) zelf onderzoek te verrichten binnen masteropleidingen Pedagogische Wetenschappen;

 • vaardigheden om onderzoeksresultaten helder en navolgbaar (schriftelijk) te rapporteren;

 • een kritische blik op wetenschappelijke publicaties en de daarin beschreven methodologie;

 • het vermogen om op basis van methodologische argumenten de relevantie van wetenschappelijke publicaties in te schatten

 • besef van ethische overwegingen die een rol spelen bij het uitvoeren van en rapporteren over wetenschappelijk onderzoek.

Rooster

Onderwijsvorm

 • Zeven hoorcolleges

 • Vijf verplichte werkgroepbijeenkomsten, waarin papers over empirisch onderzoek worden besproken.

 • Zeven verplichte computerpractica.

 • In aansluiting op de vakliteratuur wordt onderwijsmateriaal aangeboden in het Engels. Instructie is in het Nederlands.

Toetsvorm

Het cijfer wordt gebaseerd op het onderzoekspaper dat als eindopdracht wordt geschreven, met als voorwaarde dat overige verplichte (werkgroep-)opdrachten succesvol zijn afgerond.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard Hierop zijn mededelingen, cursusdocumenten, informatie over werkgroepen en computerpractica, collegeslides en discussiefora te vinden.

Literatuur

Een gedetailleerde handleiding (Student Manual) is in augustus beschikbaar. Aanvullende documenten worden op Blackboard gepubliceerd.

Aanmelden

Voor deelname aan het vak is inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens. Voor werkgroepen is alleen inschrijving mogelijk via Blackboard.

 • Inschrijvenin uSis kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak via Blackboard kan in de tweede helft van augustus (zie de Blackboardsite voor exacte openings- en sluitingsdatum).

Dit vak wordt afgesloten met een paper. Daarom is inschrijving voor het tentamen via uSis NIET nodig.

Contact

 • Raadpleeg altijd eerst de Student Manual en dan de Blackboard module. Alleen als dat geen antwoord biedt op uw vraag, kunt u contact opnemen met de docenten van het vak;

 • Vragen over inschrijving voor en organisatie van het vak kunt u mailen naar: Dr. M. Malda

 • Met specifieke vragen over de werkgroepen, computerpractica, het eindpaper en afwezigheid kunt u zich wenden tot uw werkgroepdocent;

 • Algemene vragen over het eindpaper kunt u stellen op het algemene Blackboard forum.

 • Specifieke vragen over het onderwerp van uw werkgroep kunt u stellen op uw Group forum op Blackboard.