Studiegids

nl en

Innovatie in het advocatenkantoor

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law

Beschrijving

Deze honours-cursus is een vuurdoop in de wereld van de advocatuur. En wat belangrijk is om te weten: het advocatenkantoor gaat veranderen! Velen van jullie, ambitieuze juristen, zullen een mooie carrière ambiëren als toga-dragende ‘pleit-machine’, maar: “Wat laat zo’n kantoor nu eigenlijk draaien en hoe laat men de kassa’s rinkelen?”.
Dure kantoorpanden, hoge salarissen, luxe auto’s. De honderd-urige werkweek voor stagiaires . “Gaat het écht zo?”, “Moet, of zal het zo blijven?” en niet geheel onbelangrijk: “Wat wil de klant eigenlijk?”. Zijn er nieuwe technieken mogelijk om uit te zoeken wat cliënten nu eigenlijk willen?
Het advocatenkantoor is een complex bedrijf met vele facetten die niet direct evident zijn voor de buitenwacht.
De basis voor dit vak is dan ook het schrijven van een innovatieplan. Het innovatieplan zal geschreven worden voor een echt kantoor. Innovatie zal de enige oplossing zijn voor de uitdagingen waarvoor de advocatuur komt te staan, door een nieuwe ICT-revolutie.
Wij zullen literatuur en modellen aanbieden op het gebied van innovatie en ondernemerschap. De student zal vervolgens casussen uit de praktijk bestuderen en bij échte kantoren kijken wat er zich daadwerkelijk afspeelt.
“Wie kiest voor makkelijkste opties en wie zal de bedrijfstak omver werpen?”. Hierbij zal een focus op technologische ontwikkelingen worden gezocht.

Standaardantwoorden zijn hier niet mogelijk.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak

Dit vak stelt als doel een introductie tot de literatuur van ondernemerschap en innovatie te bieden. Studenten worden uitgedaagd door algemene concepten en theorieën te implementeren in een specifieke sector.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Het beschrijven van het functioneren van bedrijven en de rol die innovatie daar in speelt

 • Een innovatieplan kunnen opstellen en een goed gestructureerd advies schrijven

 • De meerwaarde van een advies helder en overtuigend kunnen communiceren

 • Andere studenten voorzien van advies en feedback

 • Werken in teamverband

 • Het leggen van verbanden tussen recht, technologie en ondernemerschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege
2 à 2 uur
Namen docenten: Dr. René P. Orij & gastdocenten
Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en documenten.

Werkgroep
4 à 4 uur
Namen docenten: Dr. René P. Orij & gastdocenten
Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en documenten.

Aanvang 9 november 2016 – vervolgens iedere woensdag t/m 14 december 2016 een bijeenkomst.

Dit vak heeft de status van praktische oefening: aanwezigheid en deelname is verplicht.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Presentatie

 • Schrijfopdracht

Inleverprocedures
Inleveren op Blackboard dan wel mailen naar de docent. Instructies volgende gedurende de colleges.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en alle stof die tijdens het hoorcollege en de werkgroepen aan bod is gekomen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Bessant, J. and J. Tidd, Innovation and Entrepreneurship, third edition, John Wiley and Sons ltd, Chichester, UK.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Christensen, C. M., and Overdorf, M., 2000,. Meeting the challenge of disruptive change. harvard business review, 78(2), 66-77.

 • Mitchell, R.K., B.R. Agle and D.J. Wood, 1997, “Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts”, Academy of Management Review, vol. 22, no. 4, pp. 853-886.

 • Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS quarterly, 319-340.

 • De Filippi, P. (2015), Legal Framework For Crypto-Ledger Transactions, P2PFoundation wiki, available at: https://wiki.p2pfoundation.net/Legal_Framework_For_Crypto-Ledger_Transactions.

 • Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2005). Value innovation: a leap into the blue ocean. Journal of business strategy, 26(4), 22-28.

 • Mougayar, William (2015), Understanding the Blockchain, available at https://www.oreilly.com/ideas/understanding-the-blockchain

 • Rogers, E.N., Innovation, Theory of, In International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, edited by Neil J. Smelser and Paul B. Baltes, Pergamon, Oxford, 2001, Pages 7540-7543.

 • Teece, D. J., 2010, Business models, business strategy and innovation. Long range planning, 43 (2), 172-194.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Maximum aantal deelnemers

Maximaal 22 deelnemers

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. René P. Orij

 • Werkadres: KOG kamer B314

 • Bereikbaarheid:

 • Telefoon: 071 527 8873

 • E-mail: r.p.orij@law.leidenuniv.nl