Studiegids

nl en

Great Books

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law (en indien nog plekken over: toegelaten tot een van de andere Leidse Honours Colleges of tot Leiden University College).

Beschrijving

This course provides a study of text of the history of western philosophy, from Plato to our days. Only primary sources will be read and no handbooks or other secondary literature, since philosophy is best learnt by patiently studying and pondering over the Great Books, written by the important philosophers themselves. The course focuses on political philosophy and ethics. Metaphysical, epistemological and other issues can e.g. automatically arise in the reflection on and discussion of the books.

Students are required to write a paper every week and to participate actively in the discussions in class.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:
Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Aan de hand van teksten uit klassiekers uit de schatkamer van de filosofie krijgen studenten een inzicht in hoofdlijnen en kerngedachten van de politieke filosofie en ethiek en de klassieke vraag naar het goede leven alsmede van het belang en de doorwerking ervan.
Een student kan zich schriftelijk en mondeling goed uitdrukken m.b.t. de behandelde onderwerpen.

Onderwijsvorm

Interactieve werkgroepen – Socratische dialoog

Aantal uur: 10-14 bijeenkomsten van 2-3 uur. Docent: Prof.dr. A.A.M. Kinneging
Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven wekelijkse literatuur en ’t schrijven van de papers.

Toetsing

Toetsvorm(en)

  • Wekelijkse paper (800-1000 woorden)

  • Eventueel een afrondend mondeling tentamen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en alle stof die tijdens het hoorcollege en de werkgroepen aan bod komen

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

  • De teksten van genoemde auteurs in ‘beschrijving’ worden bekend gemaakt voorafgaand aan het vak via Blackboard.

Periode

13 weken:
Maandag 30 januari t/m 13 maart van 17.00-20.00 uur
Maandag 3 en 10 april van 17.00-20.00 uur
Maandag 24 april t/m 15 mei van 17.00-20.00 uur

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Minimum en maximum aantal deelnemers

10-22 stud.

Contact

  • Vakcoördinator: Prof.dr. A.A.M. Kinneging

  • Werkadres: KOG

  • Bereikbaarheid: vanaf een week voor het onderwijs: via secretariaat Encyclopedie en filosofie van het recht; daaraan voorafgaand: de administratie van Honours College Law

  • Telefoon: 071 527 7548

  • E-mail: : a.a.m.kinneging@law.leidenuniv.nl