Studiegids

nl en

Halve Minoren

Vak
2016-2017

Beschrijving

In september beginnen de studenten met 10 weken onderwijs in de vorm van Halve Minoren. De Halve Minor is een verplicht onderdeel van het curriculum geneeskunde en bedoeld om ruimte te creëren zodat studenten hun interesse in een gekozen thema in relatie tot hun professionele en academische beroepsuitoefening nader kunnen onderzoeken. Hiervoor kunnen de studenten kiezen uit een breed palet van 16 Halve Minoren. Elke Halve Minor heeft in elk geval 1 klinische coördinator en 1 preklinische coördinator. De Halve Minoren zijn verdiepend en hebben een wetenschappelijk karakter.

De volgende halve minoren worden aangeboden:
1. Clinical Immunology
2. Infections, vaccines and immune modulation
3. From -omics to successful ageing
4. From patient DNA to personalized medicine
5. Biomedical imaging, from molecule to man
6. Immunotherapy of Cancer
7. Molecular targets and cancer therapy
8. Heart and Blood Vessels
9. Regenerating hematopoiesis and immune dysfunction via cell therapies
10. Translational Neuroscience
11. Global Health
12. Patient empowerment, versterking van de rol van de patiënt in besluitvorming en zelfmanagement
13. Spinale Chirurgie en KNO/audiologie
14. Brain and Cognition
15. The evolution of ageing and disease
16. Kindermishandeling en verwaarlozing over de levensloop, een multidisciplinaire benadering

Daarnaast vindt er ook een uitwisseling met de Erasmus Universiteit in Rotterdam plaats. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor studenten van het LUMC bij de Halve Minoren in Rotterdam. De selectie van minoren wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Doel

Eindtermen en leerdoelen
De Halve Minoren dragen bij aan de volgende eindtermen van de bacheloropleiding (zie Raamplan Artsopleiding 2009) voor de academische en wetenschappelijke aspecten.
Deze eindtermen zijn te verdelen in de volgende domeinen:
I. Kennis en inzicht
II. Vaardigheden
III. Professioneel gedrag
Bovengenoemde eindtermen zijn omgezet naar de volgende leerdoelen voor de halve minoren:
1) Algemene leerdoelen:
De halve minor heeft tot doel studenten de mogelijkheid te bieden om: a) Vorm te geven aan persoonlijke interesses en competenties; b) Zich te oriënteren op de latere beroepskeuze; c) Zich te profileren in een bepaalde richting.
2) Specifieke leerdoelen: Na afronding van het onderwijs zullen studenten: i) Minimaal 3 competenties uit het beroepsprofiel verder hebben ontwikkeld; ii) Actuele ontwikkelingen in het vakgebied (of in de samenleving) hebben geëxploreerd; iii) De vaardigheden uit de lijn academische en wetenschappelijke vorming (t/m jaar 2) hebben geïntegreerd (in een beperkt literatuur- of empirisch onderzoek).

Onderwijsvorm

In elke Halve Minor kunnen verschillende onderwijsvormen worden gebruikt: werkgroepen, practica, werkcolleges, responsiecolleges, zelfstudie etc. Er is een algemene Blackboardmodule (Half Minors) en elke Halve Minor heeft een eigen module.

Toetsing

Voor elke Halve Minor is een toetsplan opgesteld dat te vinden is op de Blackboardmodule van de betreffende Halve Minor.

Contact

Voor meer informatie over de Halve Minoren kunt u contact opnemen via MW Prof. dr. M. Yazdanbakhsh