Studiegids

nl en

Leren en instructie 1

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding.

Leerdoelen

De student heeft kennis van en inzicht in de theorie en praktijk over klassenmanagement en algemene didactiek

Beschrijving

In Leren en Instructie 1 staan theorieën op het gebied van klassenmanagement en algemene didactiek centraal. Deze theorieën worden in supervisiebijeenkomsten verbonden met de onderwijspraktijk van de studenten.

Werkvorm

Hoorcollege, werkcolleges en zelfstudie.

Toetsing

  • Tentamen: aan de hand van een aantal casussen wordt getoetst of de student theorie kan gebruiken bij het analyseren van de onderwijspraktijk (voor beoordelingscriteria, zie de studiewijzer).

  • Video analyse opdracht(hierbij wordt een beoordelingsmodel gebaseerd op de rubrics professional, regisseur en vakdidacticus gebruikt).

Literatuur

  • Ebbens & Ettekoven, Effectief leren: basisboek, Noordhoff, 2012 (derde druk), ISBN 9789001815448

  • Teitler, P.I. (2013), Lessen in orde, Coutinho, 2013 (tweede druk), ISBN 9789046903544

  • Reader ‘Leren en Instructie 1’

  • Janssen, F, Hulshof, H., & K. van Veen (2016). Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs. Praktisch gereedschap om je onderwijsrepertoire te blijven uitbreiden. Leiden/Groningen: UFB. Het boek is gratis beschikbaar als pdf via de volgende link: http://wordpress2.iclon.nl/iclonboekenblog/wp-content/uploads/2016/03/uitdagendgedifferentieerdvakonderwijsdef.pdf
    Een gedrukt exemplaar kan voor 10 euro (uitsluitend à contant en gepast) worden aangeschaft in de startweek van de opleiding, bij de balie van het ICLON (3e verdieping)

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster