Studiegids

nl en

Vakdidactisch Ontwerponderzoek

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Allen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding.

Leerdoelen

  • De student is in staat een onderwerp uit de eigen onderwijspraktijk te vertalen naar hanteerbare en onderzoekbare vraagstellingen voor ontwerponderzoek

  • De student is in staat om geschikte onderzoeksontwerpen en methoden van dataverzameling en – analyse te selecteren voor het beantwoorden van onderzoeksvragen

  • De student is in staat onderzoek uit te voeren naar zijn eigen onderwijspraktijk
    .

Beschrijving

Elke student heeft al onderzoekservaring vanwege het doctoraal- of masteronderzoek, maar deze heeft veelal geen betrekking op de didactiek van het schoolvak in de context van het voortgezet onderwijs. De student voert een ontwerponderzoek uit naar een een onderwerp uit vakdidactiek 2. De student werkt bij voorkeur samen met een of meer collega-studenten aan het vakdidactisch ontwerponderzoek. Het vakdidactisch ontwerponderzoek wordt op basis van een goedgekeurd plan uitgevoerd. De student wordt begeleid door de (eigen) vakdidacticus en een onderzoeker. *

Werkvorm

Werkcolleges, zelfstudie en dataverzameling in de praktijk.

Toetsing

Verslag van ontwerponderzoek (maximaal 5000 woorden, exclusief referenties en bijlagen). Hierbij wordt de rubric vakdidactisch onderzoeker gebruikt.

Literatuur (aanbevolen)

  • Oost, H., & Markenhof, A. (2014). Een onderzoek voorbereiden. Amerfoort: Thieme Meulenhoff.

  • Plomp, T. (2009). Educational design research: An introduction. In T. Plomp & N. Nieveen (Eds.), An introduction to educational design research. Enschede: The Netherlands: Netherlands Institute for Curriculum Development. (te downloaden: http://www.slo.nl/downloads/2009/Introduction_20to_20education_20design_20research.pdf.

  • Berg, E. van den, Kouwenhoven, K. (2008). Ontwerponderzoek in vogelvlucht. Velon: tijdschrift voor lerarenopleiders, 29(4), 20-26. (te downloaden: http://www.lerarenopleider.nl/velon/ledensite/files/2008/12/29_4_3BergKouwenhoven.pdf)

  • WTP-studenten voeren deze opdracht uit binnen het WTP-programma en onder begeleiding van WTP-docenten (zie voor meer informatie de WTP-Studiegids).