Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Economie voor Politicologen

Vak
2017-2018

Beschrijving

Inhoud: In deze cursus worden de hoofdlijnen van de economische theorie behandeld en wordt een blik geworpen op de betekenis daarvan voor het economisch beleid. De onderwerpen die aan de orde komen zijn consumenten- en producentengedrag, marktvormen, marktwerking, marktfalen, macro-economische ontwikkeling op korte termijn (conjunctuur) en op lange termijn (economische groei), geld en geldwezen, rente, inflatie, werkloosheid, begrotingsbeleid, monetair beleid en internationale economie.
Terwille van diegenen die op het VWO geen Economie hebben gehad, begint deze cursus gewoon bij het begin. De verschillende thema’s worden echter dieper uitgewerkt dan op het VWO. Met deze cursus wordt een degelijke basis gelegd voor een goed begrip van de huidige economische praktijk en de historische achtergrond daarachter.

Leerdoelen

Doel 1: Inzicht verschaffen in de hoofdlijnen van de economische theorie en de betekenis daarvan voor het economische beleid.
Doel 2: Het leren toepassen van economische theorieën en concepten in werkgroepopgaven.

Eindtermen: Na afronding van het vak beheerst de student de kernbegrippen van de economische wetenschap. Hij/zij begrijpt de achtergronden van het gedrag van consumenten en producenten, van de werking van markten en van de macro-economische ontwikkeling. Hij/zij heeft inzicht in de hoofdlijnen van het economisch beleid.

Onderwijsvormen

7 hoorcolleges van 2 uur en 7 opgavencolleges van 2 uur. Tijdens die opgavencolleges worden de opgaven uit het tekstboek en uit het werkboek besproken. Het werkboek wordt in 7 wekelijkse afleveringen op Blackboard gepubliceerd. Voor deelname aan de opgavencolleges is voorbereiding een vereiste. Iedere week is er voor de studenten de mogelijkheid, na afloop van het opgavencollege, individuele vragen aan de docent te stellen op een responsiecollege.

Literatuur

  • Stanley L. Brue, Campbell R. McConnell, Sean M. Flynn, and Randy R. Grant (2014), Essentials of Economics, 3e druk, International Student Edition, Boston etc.: McGraw-Hill/Irwin (ISBN 978-125-906040-3). NB: er is van deze paperback ook een hardcover in omloop, maar die is meer dan twee keer zo duur! Pas dus op!

  • Werkboek (Blackboard).

Toetsing

De collegestof behoort ook tot de tentamenstof voor zover vastgelegd in sheets, hand-outs en andere informatiedragers.

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen: woensdag 28 maart 2018, 13.00-16.00 in het USC

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen: woensdag 13 juni 2018, 13.00-16.00 in het USC

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Rooster

Rooster