Studiegids

nl en

Vaardigheden 1: Tekstinterpretatie

Vak
2017-2018

Omschrijving (van alle BA1 vaardighedencursussen)

In de eerstejaars bachelorcursussen (1) Tekstinterpretatie, (2) Argumentatie, (3) Boekrecensie en (4) Kritische Beschouwing wordt een aantal academische vaardigheden aangeleerd. Voor studenten zijn deze vaardigheden niet alleen essentieel om een (sociaal) wetenschappelijke studie als Politicologie of Internationale Betrekkingen en Organisaties succesvol te doorlopen en af te ronden, maar ook onmisbaar tijdens hun verdere loopbaan. De vaardigheden worden in werkgroepbijeenkomsten en een ondersteunende digitale leeromgeving geoefend en uitgediept.

Leerdoelen Tekstinterpretatie

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

  • de wijze waarop een wetenschappelijke tekst begrijpend gelezen moet worden;

  • de kernelementen van een wetenschappelijke tekst op het gebied van de politicologie/internationale betrekkingen: motief, doelstelling, hoofdconclusie, implicatie, ondersteuning, tegenargument en verzwakking.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond beschikt over de vaardigheid om:

  • de kernelementen in een wetenschappelijke tekst te identificeren en aan elkaar te relateren;

  • een samenvatting te schrijven van een artikel of boekhoofdstuk waarin alle kernelementen van een wetenschappelijke tekst benoemd worden;

  • een profielschets te maken van een wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van de politicologie/internationale betrekkingen;

  • op correcte wijze te citeren en te verwijzen;

  • literatuur te zoeken.

Onderwijsvormen

Werkgroepen en digitale leeromgeving

Studiemateriaal

Zie syllabus

Toetsing

Wekelijkse opdrachten

Rooster

Rooster