Studiegids

nl en

Vaardigheden 2: Argumentatie

Vak
2017-2018

Omschrijving (van alle BA1 vaardighedencursussen)

In de eerstejaars bachelorcursussen (1) Tekstinterpretatie, (2) Argumentatie, (3) Boekrecensie en (4) Kritische Beschouwing wordt een aantal academische vaardigheden aangeleerd. Voor studenten zijn deze vaardigheden niet alleen essentieel om een (sociaal) wetenschappelijke studie als Politicologie of Internationale Betrekkingen en Organisaties succesvol te doorlopen en af te ronden, maar ook onmisbaar tijdens hun verdere loopbaan. De vaardigheden worden in werkgroepbijeenkomsten en een ondersteunende digitale leeromgeving geoefend en uitgediept.

Leerdoelen Argumentatie

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

  • de algemene structuur van argumentatie, de logische vorm ervan (premissen & conclusie) en verschillende soorten argumentatie (enkelvoudig, meervoudig, nevenschikkend, onderschikkend, deductie, inductie, etc.);

  • de criteria voor goede argumentatie: geldigheid (‘validity’), soliditeit (‘soundness’), waarheid, redelijkheid, drogredenen.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond beschikt over de vaardigheid om zowel mondeling als schriftelijk:

  • argumentaties te herkennen;

  • argumentaties te ontleden;

  • argumentaties te reconstrueren;

  • argumentaties met elkaar in verband te brengen en te vergelijken;

  • argumentaties op kritische wijze te beoordelen;

  • zelf een goede argumentatie op te zetten en te presenteren.

Onderwijsvormen

Werkgroepen en digitale leeromgeving

Studiemateriaal

Zie syllabus

Toetsing

Wekelijkse opdrachten

Rooster

Rooster