Studiegids

nl en

Vaardigheden 3: Boekrecensie

Vak
2017-2018

Omschrijving (van alle BA1 vaardighedencursussen)

In de eerstejaars bachelorcursussen (1) Tekstinterpretatie, (2) Argumentatie, (3) Boekrecensie en (4) Kritische Beschouwing wordt een aantal academische vaardigheden aangeleerd. Voor studenten zijn deze vaardigheden niet alleen essentieel om een (sociaal) wetenschappelijke studie als Politicologie of Internationale Betrekkingen en Organisaties succesvol te doorlopen en af te ronden, maar ook onmisbaar tijdens hun verdere loopbaan. De vaardigheden worden in werkgroepbijeenkomsten en een ondersteunende digitale leeromgeving geoefend en uitgediept.

Leerdoelen Boekrecensie

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

  • de kernelementen zoals die in een wetenschappelijke boekrecensie aan bod komen (reflectie op opbouw en kwaliteit van het onderzoek, toegevoegde waarde en leesbaarheid; bespreking relatie met andere perspectieven; identificatie van het publiek; algemeen oordeel);

  • de criteria van boekrecensie, zoals inhoud, theoretische waarde, empirische inhoud en leesbaarheid.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond beschikt over de vaardigheid om zowel mondeling als schriftelijk:

  • een samenvatting van de argumentatie en kernbevindingen van het boek te geven;

  • de theoretische bijdrage van het boek te duiden;

  • de sterke en zwakke punten van het boek te identificeren;

  • te bepalen voor welk publiek (academisch en/of beleidmakers) dit boek geschikt is;

  • een agenda voor verder onderzoek te formuleren.

Onderwijsvormen

Werkgroepen en digitale leeromgeving

Studiemateriaal

Zie syllabus

Toetsing

Wekelijkse opdrachten

Rooster

Rooster