Studiegids

nl en

Vaardigheden 4: Kritische Beschouwing

Vak
2017-2018

Omschrijving (van alle BA1 vaardighedencursussen)

In de eerstejaars bachelorcursussen (1) Tekstinterpretatie, (2) Argumentatie, (3) Boekrecensie en (4) Kritische Beschouwing wordt een aantal academische vaardigheden aangeleerd. Voor studenten zijn deze vaardigheden niet alleen essentieel om een (sociaal) wetenschappelijke studie als Politicologie of Internationale Betrekkingen en Organisaties succesvol te doorlopen en af te ronden, maar ook onmisbaar tijdens hun verdere loopbaan. De vaardigheden worden in werkgroepbijeenkomsten en een ondersteunende digitale leeromgeving geoefend en uitgediept.

Leerdoelen Kritische Beschouwing

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

  • de wijze waarop de kwaliteit van wetenschappelijke artikelen kan worden beoordeeld;

  • de kernelementen zoals die in wetenschappelijk artikelen aan bod komen (onderzoeksvraag; theoretisch kader; rapportage van onderzoeksbevindingen; stappen voor verder onderzoek).

De student die de cursus succesvol heeft afgerond beschikt over de vaardigheid om zowel mondeling als schriftelijk:

  • de kern van artikelen weer te geven;

  • verschillende artikelen aan elkaar te relateren langs verschillende dimensies (reflectie op opbouw en kwaliteit van het onderzoek; toegevoegde waarde en leesbaarheid; bespreking relatie met andere perspectieven; identificatie van het publiek; algemeen oordeel).

Onderwijsvormen

Werkgroepen en digitale leeromgeving

Studiemateriaal

Zie syllabus

Toetsing

Wekelijkse opdrachten

Rooster

Rooster