Studiegids

nl en

Inleiding Internationale Organisaties

Vak
2017-2018

Beschrijving

Inhoud: De internationale politiek wordt in toenemende mate door internationale organisaties vormgegeven. Welke rol spelen deze organisaties precies? Zijn zij slechts de dienaren van machtige staten of hebben ze ook een eigen identiteit en invloed? Hoe worden mondiale machtsverhoudingen in internationale organisaties weerspiegeld? Wat zijn internationale organisaties eigenlijk en hoe werken ze? In deze cursus worden de rol en het functioneren van internationale organisaties geanalyseerd. De nadruk zal liggen op grote en bekende organisaties zoals de Volkenbond, de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) en de NAVO. Maar daarnaast worden ook minder bekende organisaties (waaronder regionale organisaties buiten Europa), niet-gouvernementele organisaties en internationale financiële en economische organisaties bestudeerd.

Leerdoelen

Doel 1: Het verkrijgen van kennis en inzicht in de theorie en praktijk van internationale organisaties in de internationale politiek.
Doel 2: Schriftelijke en mondelinge rapportage over politicologische kennis, in het bijzonder over internationale organisaties.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges

Studiematerialen

Hurd, Ian. (2014) International Organizations. Politics, Law, Practice. Cambridge: Cambridge University Press (2nd edition)

Toetsing

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen: vrijdag 22 december 2017, 13.00-16.00 in het USC

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen: vrijdag 26 januari 2018, 09.00-12.00 in het USC

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Rooster

Rooster