Studiegids

nl en

Ontwikkelingsvraagstukken in de Internationale Politiek

Vak
2017-2018

Beschrijving

Ontwikkelingsvraagstukken staan hoog op de internationale agenda. Maar wat is ontwikkeling en hoe kan dit worden bereikt? Dit vak biedt een overzicht van debatten over het concept ontwikkeling, ontwikkelingstheorieën en ontwikkelingsbeleid. Er wordt aandacht besteed aan kernthema’s in ontwikkeling, zoals de gevolgen van globalisering voor ontwikkelingslanden, de relatie tussen ontwikkeling en democratie en de ‘good governance’ agenda. Het vak biedt eveneens een kennismaking met verschillende benaderingen in ontwikkelingssamenwerking en het debat over de effectiviteit van hulp.

Leerdoelen

Doel 1: Kennis over en inzicht in kernbegrippen en benaderingen aangaande ontwikkelingsvraagstukken en ontwikkelingsbeleid in nationaal en internationaal verband.
Doel 2: Toepassing van begrippen en benaderingen op ontwikkelingsvraagstukken en beleid.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en responsiecolleges

Studiematerialen

A. Greig et al 2007. Challenging Global Inequality: Development theory and practice in the 21st century. Pallgrave Macmillan, Basingstoke and New York

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen: dinsdag 19 december 2017, 09.00-12.00 in het USC

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen: dinsdag 23 januari 2018, 09.00-12.00 in het USC

Aanmelden

Onderwijs
Het is verplicht om je voor de hoorcolleges in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.
Tentamens
Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Rooster

Rooster