Studiegids

nl en

Speltheorie en Toepassingen in de Internationale Politiek

Vak
2017-2018

Beschrijving

Inhoud: De cursus geeft een introductie van de speltheorie en behandelt voorbeelden van toepassingen van de speltheorie in de politiek, zoals de politiek van de afschrikking.

Leerdoelen

Doel 1: In de vervolgcursus ligt de nadruk op de speltheorie en de toepassingen van de speltheorie in de politiek. Voor een goed begrip van de toepassingen wordt in de cursus eerst een overzicht gegeven van de verschillende soorten spelen, zoals nul-som spelen, positieve-som spelen, onderhandelingen, en coalities. Kennis van de verschillende typen in de speltheorie is noodzakelijk, aangezien voor de verschillende spelen ook verschillende voorschriften zijn voor het maken van een rationele keuze.
Doel 2: Het doel van de cursus is inzicht verschaffen van het gebruik (en misbruik) van de speltheorie voor vraagstukken die van belang zijn in de internationale politiek. De toepassingen zijn vooral op het gebied van afschrikking (detterence).

Onderwijsvorm

Seminar-stijl colleges. Voorafgaand aan het college dient men alle opgegeven literatuur te hebben bestudeerd. Aanwezigheid bij de colleges is een vereiste; men mag maximaal twee colleges missen. Programmaoverzicht van de cursus t.z.t. op Blackboard.

Studiemateriaal

Alle artikelen en hoofdstukken beschikbaar op Blackboard en de digitale bibliotheek

Toetsing

De student schrijft een short paper van +/- 500 woorden per opdracht. Het cijfer wordt bepaald aan de hand van de 10 beste papers. Het maximum aantal opdrachten is 14. Elke student wordt geacht tenminste 10 opdrachten te beantwoorden. Dit betekent dat men 4 papers als herkansing heeft. Men kan alleen een opdracht beantwoorden als men het college heeft gevolgd.

Aanmelden

Het is verplicht om je voor de vervolgcursus in te schrijven via uSis.

Rooster

Rooster