Studiegids

nl en

Spoken Arabic: Moroccan

Vak
2017-2018

*Please note: The course information for next academic year has not yet been updated. Below you will find the course information from last academic year. As soon as we have an update we will immediately change this information.

Toegangseisen

MSA 4, Teksten Arabisch 1: verhalen, Media Arabisch (30 EC)
Studenten die niet aan deze ingangseis voldoen (maar menen over voldoende niveau te beschikken) wordt verzocht contact op te nemen met Dr. H. Ahmed

Beschrijving

In dit college wordt een begin gemaakt met het leren van het Marokkaans Arabisch zoals dat gesproken wordt in de grote steden van Marokko als Rabat, Fez, en Meknes. Er is een aanzienlijke dialectale variatie in Marokko, en hoewel we hier aandacht aan zullen besteden (naar gelang de interesse van de studenten), is het niet de hoofdmoot van het college. De cursus stelt studenten in staat om eenvoudige gesprekken te voeren in Marokko. De nadruk ligt op het spreken en het verstaan van de taal.

Leerdoelen

Het doel is dat de student het Marokkaans-Arabisch zal spreken en verstaan op A2 niveau. Schrijven zal als ondersteuning dienen van het gesproken Arabisch. De student zal zich verstaanbaar kunnen maken in alledaagse situaties (zichzelf voorstellen, op de markt/in de winkel en andere alledaagse situaties).

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Studenten bereiden lessen voor uit het lesboek Marokkaans Arabisch en het door de docent geleverde materiaal.

Aanwezigheidsplicht
Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Studielast

Totaal 140 uur:

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voorbereiden college: 102

 • Voorbereiding voor toetsing: 10

 • Toetsing: 2 uur

Toetsing

 • Participatie: 20%

 • Quizzen: 30%

 • Huiswerkopdrachten: 30%

 • Project: 20%

Bij afronding van tenminste 60% van de praktische oefening mogen studenten deelnemen aan het tentamen en/of de herkansing. Bij de toekenning van het eindcijfer wordt rekening gehouden met actieve participatie in de klas.

Literatuur

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. K. Mourigh

Opmerkingen

Als achtergrondliteratuur kunnen de beschrijvende grammatica’s van Dominique Caubet en Richard Harrell dienen, naast het werk van Jeffrey Heath over dialectvariatie, en de tekstuitgaven van Louis Brunot en Georges Colin.

 • Brunot, Louis (1931) Textes Arabes de Rabat I: Textes, transcription et traduction annotée. Paris: Paul Geuthner.

 • Caubet, Dominique (1993) L’arabe marocain. Paris-Louvain: Peeters.

 • Colin, Georges S. (1939) Chrestomathie marocaine. Paris: Maisonneuve.

 • Harrell, Richard (1962) A Short Reference Grammar of Moroccan Arabic. Washington D.C.: Georgetown University Press.

 • Heath, Jeffrey (2002) Jewish and Muslim Dialects of Moroccan Arabic. Routledge Curzon: London.