Studiegids

nl en

Materiaalkunde 1

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus geeft een algemeen overzicht van de aard en de kenmerken van de belangrijkste grondstoffen die in het verleden zijn gebruikt voor het maken van verschillende voorwerpen en de wijze waarop de artefacten zijn gemaakt. Het herkennen van de verschillende materialen en de beschrijving van de belangrijkste technologische kenmerken staan hierbij centraal.

Leerdoelen

  • Onderscheiden van aardewerk, (vuur)steen, been en gewei;

  • Kennis van de kenmerken van verschillende grondstoffen;

  • Kennis van de belangrijkste productieprocessen van aardewerk, (vuur)steen, bouwmaterialen, been, gewei, hout, textiel, metaal en glas.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege;

  • Excursie.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

Toetsing

2 x schriftelijk multiple choice tentamen, 1 aan het eind van blok 1, de ander aan het eind van blok 2 (beide 50% van het eindcijfer voor het college).

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

  • H. Hodges, Artifacts. An Introduction to Early Materials and Technology. London. (1964, met herdrukken). Hoofdstukken 1-12 (aan te schaffen boek);

  • Syllabus;

  • PowerPoint presentaties over de collegestof.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. prof. dr. A.L. van Gijn of mw. dr. J.A. Mol.

Opmerkingen

Aanwezigheid verplicht.