Studiegids

nl en

Veldpracticum

Vak
2016-2017

Toegangseisen

 • Meet- en tekenpracticum is afgesloten met een voldoende;

 • De toets uit het Inleiding Veldpracticum is afgelegd (toets mag worden gecompenseerd met verslag Veldpracticum);

 • Het stageverslag mag alleen geschreven worden als voor de individuele praktische toetsen tijdens het veldpracticum een voldoende wordt behaald. Kortom: het veldpracticum kan niet gehaald worden als je niet voldoende kennis hebt van de bijbehorende technieken.

Beschrijving

Tijdens Inleiding Veldpracticum wordt de benodigde achtergrondinformatie voor het veldwerk behandeld. De eindcijfers voor beide cursussen, Inleiding Veldpracticum en Veldpracticum, worden gecombineerd.

Het practicum bestaat uit 2 weken veldwerk op een project in de buurt van Leiden.
Tijdens het practicum worden de oefeningen uit het Meet- en tekenpracticum in een veldsituatie herhaald.
Onder begeleiding worden zoveel mogelijk handelingen uitgevoerd, zoals het vlakschaven, profiel afsteken, couperen, coupe- en vlaktekenen en waterpassen.
De vaardigheden van studenten op het gebied van de waterpas, vlaktekenen, en coupetekenen, worden door middel van een aantal praktische tests tijdens het veldwerk beoordeeld. Of er nog een vierde of vijfde onderdeel getest wordt hangt geheel af van de situatie in het veld.
Studenten worden geacht aantekeningen te maken tijdens het veldwerk. Deze zullen als bijlage bij het uiteindelijke stageverslag dienen.

Leerdoelen

Na afronding

 • beheerst de student een aantal praktische archeologische vaardigheden op een beginnersniveau, en kan de student onder begeleiding werken in een ‘coupeerteam’ bij een opgraving;

 • heeft de student kennis van en inzicht in de specifiek archeologische opgraafmethoden en technieken en weet hij onder welke omstandigheden en met welk doel deze toegepast kunnen worden;

 • heeft de student de basisvaardigheden om sporen van menselijke activiteit in de grond te herkennen, alsmede geografische elementen;

 • is de student bekend met de ruimtelijke indeling van een site;

 • is de student in staat om archeologisch inhoudelijke dag- en weekrapporten op zakelijke wijze te schrijven;

 • kan de student een goed opgebouwd en helder stageverslag schrijven waarbij de technische richtlijnen van de faculteit m.b.t. de vormgeving van werkstukken toegepast zijn en beeldmateriaal zodanig is gehanteerd en geïntegreerd in dagrapporten of een stageverslag, dat hetgeen is beschreven verhelderd of versterkt wordt.

Rooster

De indeling en gedetailleerde roostering van het Veldpracticum is afhankelijk van de groep (groep 1 t/m 4) waarin je ingedeeld wordt. De groepsindeling wordt kort na 1 maart 2016 bekend gemaakt via Blackboard.

Onderwijsvorm

Veldpracticum.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • 2 weken voltijds veldwerk met bijbehorende dagrapporten, weekverslag en afsluitend stageverslag (3 ects).

Toetsing

Voor het eindcijfer wordt gekeken naar de praktische vaardigheden (55%) en schrijfvaardigheid (45%):

Praktische vaardigheden:

 • Archeologische veldtechnieken: er wordt vooral gelet op inzet, archeologisch inzicht en teamwork;

 • Praktische tests. De toetsmomenten kunnen niet herkanst worden.

Schrijfvaardigheid:

 • Dagrapporten, in te leveren via BlackBoard;

 • Stageverslag;

 • Resultaat van de toets uit Inleiding Veldpracticum.
  Zowel de archeologische vaardigheden als het stageverslag moeten voldoende zijn.

Zowel de archeologische vaardigheden als de praktische archeologische toetsen (samen 55%) EN het stageverslag voldoende moeten zijn.
De deadline voor het stageverslag is 1 week na je laatste veldwerkdag. Het verslag moet zowel in hardcopy als via BlackBoard ingeleverd worden.

Alleen als de praktische onderdelen van het veldwerk een voldoende hebben gekregen, mag je het stageverslag schrijven. Het is dus NIET mogelijk om het Veldpracticum te behalen als de vaardigheden in veldwerktechnieken te wensen overlaten.

De dagrapporten, die apart worden becijferd, moeten vanaf de eerste dag geschreven worden en dagelijks via BlackBoard ingeleverd worden (voor 23.00 uur), tenzijn tijdens het veldwerk anders wordt aangekondigd.
De praktische toetsen vinden plaats tijdens het veldwerk zelf, in beide weken. De data zullen aangekondigd worden tijdens het veldwerk.

Literatuur

 • Syllabus Digging Deeper, editie 2015-2016;

 • Aanvullende literatuur, afhankelijk van de locatie van de opgraving.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. dr. R.M.R. van Oosten (onderwijs, groepsindeling) of drs. J. de Bruin (opgraving en veiligheid).

Opmerkingen

Aanwezigheid verplicht.