Studiegids

nl en

Onderzoeksseminar

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor voltijd bachelorstudenten Filosofie die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Filosofie is meer dan een bibliotheek vol diepzinnige boeken. Filosofie ontwikkelt zich in een proces van wijsgerig onderzoek. Maar wat is wijsgerig onderzoek? Waar houdt een filosoof zich in zijn of haar onderzoekstijd mee bezig? In dit tweewekelijkse seminar geven zes leden van de faculteit elk een korte presentatie van eigen lopend onderzoek. Doel van het seminar is de student een beeld te geven van filosofisch handwerk in den breedte. Deelname aan dit seminar is verplicht voor voltijd propedeusestudenten van de BA-opleiding Filosofie.

Leerdoelen

Doelstelling

Doel van het seminar is de student al in het eerste semester van zijn/haar studie een beeld te geven van de praktijk van filosofisch onderzoek.

Eindtermen

De student die actief aan het seminar heeft deelgenomen:

 • heeft kennis genomen van de grote diversiteit aan onderzoeksstijlen binnen de filosofie;

 • heeft oog voor de sociale setting waarbinnen filosofisch onderzoek plaats vindt;

 • is in staat om over een filosofisch onderzoeksproject een eenvoudige rapportage op te stellen.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie 2017-2018

 • BA Filosofie, BA1 – BA Plus-traject

Let op: het Onderzoeksseminar bestaat uit zes bijeenkomsten en gaat van start op vrijdag 15 september 2017. Zie het rooster voor de overige data.

Onderwijsvorm

 • Lezingenreeks

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast voor het seminar: 9 uur

 • Bijwonen lezingen: 6 × 1 uur = 6 uur

 • Schrftelijk verslag: 3 uur

Toetsing

 • Schriftelijk verslag

Herkansing

 • Schriftelijk verslag

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van literatuur

 • het verstrekken van opdrachten

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

 • Literatuur wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Dit nummer kan worden gevonden in het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. J.J.M. Sleutels

Opmerkingen

Niet van toepassing.