Studiegids

nl en

Architectuurgeschiedenis 1400-2000

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

In deze cursus worden de belangrijkste architecten, stromingen, en gebouwtypes van de Westerse architectuur in de periode 1400-2000 behandeld, en waar mogelijk geplaatst in een mondiale context. Daarnaast wordt onderzocht, in samenhang met de inleiding Oude Beeldende Kunst, hoe architectuur en beeldende kunst samengaan in de context waarvoor gebouwen, beeldende kunstwerken en beelden zijn ontworpen, en wat de impact van gebouwen is op de samenleving waarin ze zijn ontstaan en de gebruiker of beschouwer.

Leerdoelen

  • Basiskennis betreffende de geschiedenis en theorie van de architectuur.

  • De voor het vakgebied relevante begrippen en concepten kennen en elementair inzicht hebben in theoretische aspecten van het wetenschappelijk bestuderen van de architectuurgeschiedenis.

  • In staat zijn de belangrijkste stijlen, architecten, en gebouwtypes te herkennen.

  • Afzonderlijke gebouwen kunnen plaatsen in de context van een stijl, oeuvre, gebouwtype of opdrachtsituatie.

  • Relaties tussen architectuur en beeldende kunst kunnen analyseren.

  • De teksten in het cursushandboek doorgronden en de erin verwoorde benaderingen zelfstandig kunnen toepassen bij het analyseren van gebouwen.

Rooster

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina Kunstgeschiedenis van de opleiding.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

28 uur: Deelname colleges (2 uur p.w. x 14 weken)
48 uur: Literatuurstudie
44 uur: Schrijven essays (2 × 22 uur)
20 uur: Voorbereiden toetsen (2 × 10 uur)
—-
140 uur

Toetsing

  • 2 deeltoetsen (essayvragen): samen 60%

  • 1 essay van 800 woorden: 40%

Compensatie: Voor beide onderdelen (toetsen en essay) moet minimaal een 6.0 gemiddeld gehaald worden. Onvoldoendes zijn niet toegestaan. Deze dienen te worden herkanst.

Herkansing: er is een herkansing voor alle (deel-)toetsen. Het essay kan afzonderlijk herkanst worden.

Nabespreking tentamen: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

In de cursus wordt van Blackboard gebruik gemaakt om de powerpoints en samenvattingen behorende bij de colleges en oefentoetsen ter beschikking te stellen.

Literatuur

  • Fred S. Kleiner, Gardner’s Art through the Ages. A Global History (15th edition, International Edition). Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2016. [ISBN-13: 9781285754994 / ISBN-10:1285754999]

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Mw. Dr. J.G. (Juliette) Roding

Opmerkingen

N.v.t.