Studiegids

nl en

Bachelor Stage Kunstgeschiedenis

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De student moet de propedeuse Kunstgeschiedenis met succes hebben afgerond.

Beschrijving

Een stage tijdens je studie is erg goed om je te oriënteren op de beroepspraktijk en het mogelijke werkveld van een kunsthistoricus. Het vult je studie aan met praktijkervaring en kan je op het spoor zetten van een toekomstige baan. Je kunt de stage in je BA doen in het derde jaar, bijvoorbeeld in je vrije keuzeruimte, voor 10, 15 of 20 ects (de maximale 20 ects komt overeen met 14 weken full time).

De website van de Studenten Loopbaan Service heeft een pagina die een aardige indruk geeft van de rijkdom aan stagemogelijkheden. Ook de opleiding Kunstgeschiedenis krijgt door het hele jaar heen aanbiedingen van stageplaatsen buiten de grote musea. Deze komen in het stageoverzicht te staan. Als je een interessante stage op deze website ziet, kun je zelf contact opnemen met de instelling om een afspraak te maken.

Leerdoelen

  • In een voor het vakgebied relevant werkveld – musea, kunsthandel, veilinghuizen, beleidsorganen, uitgeverswereld – zelfstandig inhoudelijke, aan de kunstgeschiedenis gerelateerde taken kunnen volbrengen op een derdejaars niveau, zoals het uitvoeren van ondersteunend kunsthistorisch onderzoek bij tentoonstellingen; tekstueel onderzoek en redactiewerk bij uitgeverijen; publieksgericht werk bij educatieve diensten; of beleidsmatig werk bij een overheidsorgaan in de cultuursector.

  • Een vergroot inzicht in de beroepspraktijk van de kunsthistoricus en kunnen reflecteren op het eigen functioneren daarin.

  • Onderzoeksresultaten en/of werkervaringen helder en beargumenteerd uiteen kunnen zetten.

  • Sociaal-communicatief vaardig kunnen optreden in samenwerkingssituaties.

  • Een realistische planning kunnen maken en zich kunnen houden aan overeengekomen planningen en prioriteringen.

Rooster

De stage kan op elk gewenst moment ingaan en je kunt je tijdsplanning in beginsel afstemmen op de rest van je studie, bijvoorbeeld: part time 2 of 3 dagen per week over een langere periode, of full time 5 dagen per week gedurende 10,5 weken. Natuurlijk ben je ook afhankelijk van de mogelijkheden en wensen die er vanuit de stage-instelling zijn.

Onderwijsvorm

  • Werken in de praktijk op basis van een stageplan.

Studielast

De totale studielast voor een stage is: 10, 15 of 20 ects (280, 420 of 560 uur)

Toetsing

De stagedocent wordt door de examencommissie aangesteld als examinator van de stage en beoordeelt je stage achteraf. De begeleider bij de stage-instelling vult na afloop van de stage een beoordelingsformulier in dat naar de stagedocent wordt gestuurd. Een stage wordt beoordeeld op basis van de communicatie over de stage, de voorbereiding, je prestaties bij de stage-instelling, het stageverslag en het eindproduct van je stageopdracht. De stage wordt beoordeeld met een cijfer.
Voor meer informatie zie http://hum.leidenuniv.nl/loopbaanservice/stagehandleiding

Blackboard

Blackboard

Literatuur

N.v.t.

Aanmelden

Als je besluit een stage te doen, benader je een docent van de opleiding Kunstgeschiedenis als begeleider van de stage. Vervolgens regel je met Barbara Sumer, stagecoördinator Geesteswetenschappen (zie onder), je officiële stageformulieren.

Contact

Onderwijscoördinator BA Kunstgeschiedenis Mw Drs. B.C. (Barbara) Sumer (stagecoördinator Studenten Loopbaan Service)

Opmerkingen

Lees voor je een stage-aanvraag doet goed alle informatie op deze twee weblocaties: