Studiegids

nl en

Nationale Politiek II: Nederlandse Politieke Geschiedenis

Vak
2017-2018

Omschrijving

Doel 1: Historische verdieping van de kennis over de ontwikkeling van het Nederlandse politieke systeem.
Doel 2: Verbetering van de leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en van het vermogen relevante wetenschappelijke literatuur op te zoeken.

Inhoud: In de cursus wordt uitgebreid stil gestaan bij de politieke geschiedenis van Nederland in de negentiende en vooral de twintigste eeuw. De constitutionele ontwikkeling van Nederland en de geschiedenis van politieke stromingen krijgen hierbij extra aandacht.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit hoorcolleges (twee keer per week). Per bijeenkomst wordt literatuur opgegeven die de deelnemers tevoren grondig dienen te bestuderen.

Studiemateriaal

Friso Wielinga, Nederland in de twintigste eeuw, Amsterdam (Boom), 2009
Tot de tentamenstof behoren tevens:
Piet de Rooy, Republiek van Rivaliteiten; Nederland sinds 1813, Amsterdam (Metz en Schilt), 2005; hoofdstukken 1 t/m 4 (te vinden op blackboard onder ‘Content’)
Reader Nationale Politiek II: Nederlandse Politieke Geschiedenis via Readeronline.

Tentamens

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen: dinsdag 22 mei 2018, 09.00-12.00 in het USC

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen: woensdag 20 juni 2018, 09.00-12.00 in het USC

Aanmelden

Onderwijs
Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens
Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Rooster

Rooster