Studiegids

nl en

Programmeermethoden NA

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Tijdens het college Programmeermethoden NA zal de programmeertaal Python uitgebreid, maar niet geheel, worden behandeld. Naast het leren programmeren in een concrete programmeertaal staat de studie van algoritmen centraal; zo wordt er onder meer aandacht besteed aan sorteeralgoritmen. Principes uit de software engineering komen aan bod.
Tevens zal er aandacht worden besteed aan het gebruik van Python in een wetenschappelijk context: het doen van numeriek rekenmerk, dataverwerking en analyse, en het maken van plots van hoge kwaliteit.
Het vak heeft voor ogen elke student de basisbeginselen en concepten van programmeren mee te geven, waaronder een ‘working knowledge’ van Python.
Een student die dit vak behaald heeft zal dan in zijn verdere studieloopbaan eigen ontwikkelde computerprogramma’s Python of een andere taal kunnen gebruiken tijdens onderwijs of onderzoek

Leerdoelen

Het leren ontwikkelen van programma’s in een imperatieve programmeertaal (Python); het leren van een aantal eenvoudige algoritmen. Het kunnen schrijven van computerprogramma’s in Python. Het kunnen vertalen van
(eenvoudige) problemen en oplossingen naar Python. Eerste kennismaking met principes uit de software engineering; eerste kennismaking met datastructuren. Leren omgaan met diverse computersystemen. Het leren gebruik van Python voor het uitvoeren van numeriek rekenwerk en het maken van plots.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Per week 2 uur hoorcollege gevolgd door 2 uur practicum/werkcollege onder leiding van een assistent. Verschillende vragenuren.

Toetsing

Schriftelijk tentamen; dit bepaalt twee derde van het eindcijfer.
Een derde van het eindcijfer wordt bepaald door het programmeerwerk, bestaande uit drie programmeeropgaven; hier wordt het gemiddelde van genomen. Beide (tentamen en programmeerpracticum) moeten voldoende zijn.

Literatuur

Boek (niet verplicht): wordt nog bekend gemaakt.
Collegedictaat en verschillende handouts: zie de website: Programmeermethoden NA

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Programmeermethoden NA

Opmerkingen

Veel informatie over het vak, waaronder programmeeropgaven, uitwerkingen en oude tentamens, is te verkrijgen via de website.