Studiegids

nl en

Een argumentatieve benadering van populisme

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Een BA-diploma Nederlandse taal en cultuur of een vergelijkbaar diploma.

Beschrijving

De opkomst en het succes van populistische politici stelt de argumentatietheorie voor een nieuwe uitdaging. Wordt bijvoorbeeld een beroep op de massa in de argumentatietheorie als een ad populum-drogreden beschouwd, populisten lijken met succes een beroep te doen op het democratische aspect van standpunten die ‘de mening van het volk’ reflecteren. Ook lijkt het geen probleem te zijn dat deze politici vaak een loopje nemen met de feiten. Zelfs wanneer fact checkers de onjuistheid van hun argumenten aantonen, is dat veelal geen ondermijning van de standpunten die ermee worden verdedigd. De geloofwaardigheid van de spreker lijkt er ook geenszins door te worden aangetast.

In dit college proberen we verschillende vragen te beantwoorden met betrekking tot het populistische discours. Wat zijn de argumentatieve karakteristieken van dit discours? Welke rol spelen feiten, de bronnen van die feiten en complottheorieën daarin? Welke consequenties heeft een argumentatieve duiding van dit discours in termen van rationaliteit? Biedt de argumentatietheorie middelen voor een effectief tegendiscours?

Leerdoelen

 • Studenten leren relevante onderzoeksvragen te stellen op basis van literatuuronderzoek en bestudering van argumentatieve verschijnselen in de praktijk.

 • Studenten leren complexe onderzoeksvragen te analyseren in deelvragen en deze systematisch te onderzoeken.

 • Studenten hebben kennis van en inzicht in argumentatietheoretische concepten en kunnen deze toepassen op een relatief nieuw onderzoeksgebied (i.c. populisme).

 • Studenten vergroten hun vaardigheid om mondeling en schriftelijk verslag te doen van eigen en andermans onderzoek en daarover te discussiëren.

Rooster

Zie Rooster MA Neerlandistiek

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast = 280 uur.

 • Contacturen: 36

 • Voorbereiden literatuurcolleges: 90

 • 3x referaat voorbereiden: 15

 • Peer review: 3

 • Paper en opdrachten ter voorbereiding : 136

Toetsing

Toetsing

 • Wekelijkse opdrachten + referaat literatuur: voldoende

 • Referaat paper (20%)

 • Peer review (20%)

 • Paper (60%)

Herkansing

 • Voor de paper moet minimaal een 5,5 worden gehaald; de definitieve versie hiervan kan één keer worden herkanst.

 • Is ook na herkansing het paper of het eindcijfer onvoldoende (< 5,5), dan moet het gehele vak opnieuw worden gevolgd.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Het programma, de opdrachten en de literatuur staan op Blackboard

Literatuur

De literatuur wordt op het college bekendgemaakt. Bekijk tijdig op Blackboard welke literatuur je voor het eerste college moet bestuderen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Let op: studenten die geen MA Neerlandistiek studeren dienen voor goedkeuring c.q. toelating eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Dr. H. Jansen

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Neerlandiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2604.
Het e-mailadres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.