Studiegids

nl en

Entrepreneurship and Innovation

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Ondernemerschap speelt een belangrijke rol in de hedendaagse samenleving, bijvoorbeeld vanwege de positieve relatie tussen ondernemerschap en de ontwikkeling en groei van een land. Ondernemers zijn de “agents of change” die ondernemerskansen identificeren en tot actie overgaan. Het aantal ondernemers is de afgelopen jaren in Nederland en andere West-Europese landen toegenomen. Steeds meer mensen zien in dat ondernemerschap loont, bijvoorbeeld op het gebied van een hoge mate van autonomie en een hoge werktevredenheid.

Dit vak staat in het teken van het herkennen van ondernemerskansen en het starten en groeien van een bedrijf. De focus zal liggen op de individuele ondernemer die de juiste mentaliteit heeft en het risico aangaat om een bedrijf op te starten. Er zal ook ruimte zijn voor de rol van innovatie aangezien innovatie en ondernemerschap onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Dit vak is een uitdagende inleiding tot de bedrijfswetenschappen, ondernemerschap en innovatie. Studenten verkrijgen belangrijke academische en praktische inzichten op de gebieden van ondernemerschap en innovatie en de domeinen die daaraan gerelateerd zijn zoals marketing, strategie en financial management. Het vak bestaat uit hoorcolleges, het bediscussiëren van cases tijdens de werkcolleges, en het schrijven en presenteren van een start-up plan.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak
Doel van het vak is u diepgaand kennis te laten maken met ondernemerschap en innovatie in het bijzonder.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • Kunnen uitleggen wat entrepreneurship inhoudt.

 • Kunnen identificeren welke vaardigheden, houding en gedrag een succesvolle ondernemer bezit.

 • De rol van marketing HR management, finance en strategie kunnen uitleggen bij het succesvol opstarten van een bedrijf.

 • Het opstellen van een innovatief start-up plan.

 • Het start-up plan op een overtuigende manier kunnen pitchen, gebaseerd op theorieën en modellen van pitching technieken.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): dr. Peter van der Zwan.

 • Hoorcolleges zijn Engelstalig.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): dr. Peter van der Zwan en drs. Niek Strohmaier.

 • Werkgroepen zijn Nederlandstalig en Engelstalig.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt per week voorgeschreven

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Tentamen (70%)

 • Ondernemingsplan (20%)

 • Presentatie (10%)

Voor het tentamen dient minimaal het cijfer 5.0 te worden behaald. De met een voldoende afgesloten onderdelen kunnen worden meegenomen naar de herkansing, maar niet naar het volgend jaar.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Inleverprocedures
Elke week worden delen van de eindopdracht ingeleverd. Daarbij komt ook het geven van feedback op het werk van medestudenten.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Hisrich, R., Peters, M. and Shepherd, D. (2017). Entrepreneurship (10th edition), McGraw-Hill: New York, ISBN: 9781259255427 (paperback version).

Werkboek: Zie Blackboard

Reader: Geen

Aanbevolen studiemateriaal
Artikelen op Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. P.W. van der Zwan

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B 3.14

 • Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur

 • Telefoon: 071 – 527 6135

 • E-mail: p.w.van.der.zwan@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B 3.11

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851/8827

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.