Studiegids

nl en

Moderne letterkunde in het onderwijs: Perspectieven op naoorlogse literatuur

Vak
2017-2018

Deze cursus is voor iedereen die beter ingelezen wil raken in de Nederlandstalige moderne literatuur en in de hedendaagse vakdiscussie over die literatuur. De cursus is zeker relevant voor mensen met een interesse voor het (middelbaar) onderwijs of voor het vertalen van literatuurwetenschappelijke kennis naar het publieke domein. Iedere week denken we namelijk na over manieren om actuele methoden en theorieën (focalisatie- en postureanalyse, ideologiekritiek, intermedialiteit, postkolonialisme) op een toegankelijke manier toe te passen in het onderwijs of in schrijfproducten voor een groter publiek (journalistieke teksten, websites). Maar ook voor neerlandici met een andere achtergrond of interesse geldt: kennis van deze werken en deze benaderingen is cruciaal.

We richten ons op de naoorlogse periode en op een zo breed mogelijke spectrum aan teksten: canonieke en minder canonieke romans en gedichten uit Nederland en daarbuiten, van mannen en vrouwen, al dan niet met een koloniale achtergrond.

Zie voor meer informatie op Masterlanguage