Studiegids

nl en

Mij maak je niets wijs! Cultuuranalyse en representatiekritiek

Vak
2017-2018

Toegangseisen

BA Nederlandse taal- en letterkunde
BA Letterkunde

Beschrijving

Wat is cultuur? Hoe kunnen we zo omgaan met cultuur en culturele objecten dat we onszelf en de wereld om ons heen op scherpe en kritische wijze benaderen? En hoe brengen we deze vaardigheden over op middelbare scholieren? Deze vragen stellen we in de MA cursus Mij maak je niets wijs! Cultuuranalyse en Representatietheorie.

Cultuur in eerste en laatste instantie een activiteit, de activiteit van betekenis geven aan de wereld, aan onze gemeenschap en aan onszelf. Die activiteit bestaat uit het representeren en is daarom nooit onschuldig: een representatie stelt de wereld immers op een bepaalde manier voor. Culturele objecten - literatuur, kunst, maar ook meer mondaine culturele betekenisformats zoals het achtuurjournaal, het politieke debat of de vlog - geven uiting én richting aan onze manier van kijken naar de wereld.

Juist daarom is het van belang dat we als letterkundigen, cultuurwetenschappers en filmwetenschappers een grondige kennis verwerven van de theorie van representatie. Literatuur, film, theater of een andere culturele uitingsvorm biedt dan vaak een uitstekend uitgangspunt om kritisch na te denken over de manier waarop cultuur gemaakt wordt, wat haar mogelijkheden en tekortkomingen zijn. In deze cursus maak je kennis met de representatietheorie en cultuuranalyse en leer je deze theorieën aanwenden bij het maken van een culturele analyse van verschillende soorten cultuurobjecten (film, literatuur, televisie, etc.).

De cursus kan gevolgd worden op wekelijkse basis aan de Universiteit Leiden; of in combinatie met een blended learning module speciaal ontwikkeld voor deze cursus, waardoor je een maal in de drie weken naar Leiden komt om een langer seminar bij te wonen. De blended learning module is in het bijzonder geschikt voor docenten die reeds voor de klas staan.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus ben je goed vertrouwd met:

 • Klassiekers uit de literatuur- en cultuurwetenschap (Barthes, Bal, Bakhtin, Butler) die je leren je dat cultuur altijd bemiddeld is, wat dat precies impliceert, en hoe je daarmee omgaat (ook in de klas).

 • Gender theorie (Butler, Meijer) die je toestaat om diepgravende analyses te maken van de representatie van sekse en seksualiteit in de Nederlandse literatuur en cultuur (en hoe je dit kan thematiseren in het klaslokaal)

 • race studies (Dubois, Gilroy, Wekker) die je inzicht te geven in de representatie van ras en etniciteit in de Nederlandse literatuur en cultuur. Je leert hoe gevoelige kwesties zoals racisme in Nederland en het Zwarte Pietendebat op constructieve manier in je onderwijs kunnen worden aangewend.

Rooster

De cursus is opgezet als een blended learning module. Dit betekent dat je verhoudingsgewijs minder tijd doorbrengt in het klaslokaal (in Leiden), maar wel meer thuis- en zelfstudie doet (digitaal begeleid). Om je optimaal te begeleiden bij je zelfstudie, maken we ook gebruik van verschillende toetsingsmiddelen. Aan ieder blok van de cursus (zie onder voor de indeling) zijn (a) werkopdrachten en (b) lesvoorstellen verbonden. Aan het eind van de cursus schrijft de deelnemer en een eindessay en een uitgebreider lesplan (op basis van de eerder opgestelde lesplannen).

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege: Je krijgt wekelijks een online college (door middel van kennisclips), en studie van enkele belangrijke teksten waar je met je medestudenten contact over hebt. Je sluit iedere week af met een werkopdracht (of een werkopdracht indien je de blended learning module volgt).

 • Werkcollege: de regelmaat van de werkcolleges is afhankelijk van je keuze voor een wekelijkse cursus in Leiden of een Blended Learning. Indien je voor een wekelijks seminar kiest, kom je een keer per week samen met een groep voor een seminar waarin de hoorcollegestof van die week besproken wordt en waarin je de stof kan toetsen aan (in dat geval zijn er geen wekelijks werkopdrachten). Dit werkcollege kan ook blended gevolgd worden: in dat geval maak je wekelijks een uitgebreidere werkopdracht en heb je online contact met je docent tijdens een online vragenuur, en een maal in de vier weken reis je naar Leiden voor een middagseminar (maandagmiddag van 15:00- 19:00) waarin je samen met je medestudenten je werkopdrachten doorneemt en uitwerkt tot een lesvoorstel voor het VWO.

Studielast

280 studie-uren (10 ec x 28) bestaande uit:

 • 1 uur per week online hoorcollege x 13 weken: 13 uur

 • 3 uur per seminar in Leiden x 4 weken: 12 uur

 • 10 uur zelfstudie per week x 13 weken: 130 uur

 • 4 uur per week voor werkopdrachten x 13 weken: 52 uur

 • 8 uur per week voor lesopdrachten x 4 keer: 24 uur

 • 48 uur voor eindpaper x 1 keer: 48 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkopdrachten (30%)

 • Lesvoorstellen (30%)

 • Eindessay (40%)

Weging

Zie hierboven

Herkansing:

Nabespreking

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor cursusprogramma, informatie-uitwisseling en literatuurlijst.

Literatuur

Zie syllabus

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Let op: studenten die geen MA Neerlandistiek studeren dienen voor goedkeuring c.q. toelating eerst contact op te nemen met de studiecoördinator

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij dr. Bram Ieven

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, eerste verdieping kamer 101A. Tel. 071-527 2144.

Opmerkingen

Geen.