Studiegids

nl en

Cultuurkunde voor Vertalers

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Een goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal. Deze cursus is onderdeel van de minor Vertalen en kan niet afzonderlijk worden gevolgd.

Beschrijving

Waarom hebben Albanezen 27 verschillende woorden voor het begrip “snor”? Waarom heeft het Nederlands geen eigen woord voor “understatement”? Wat het antwoord op deze vragen ook moge zijn, één ding is zeker: taal is onlosmakelijk verbonden met cultuur. Er zijn talloze voorbeelden te bedenken van woorden in iedere taal die verwijzen naar begrippen die eenvoudigweg niet bestaan in een andere taal, zoals bijvoorbeeld het Britse fenomeen “opting-out schools”, of begrippen die geen exact equivalent hebben in de andere taal, zoals het Nederlandse woord “notaris”, of het Amerikaanse woord “ranger”. Vertalers zetten dagelijks hun tanden in dergelijke vertaalproblemen. Om een correcte en leesbare vertaling te kunnen maken, dient een vertaler niet alleen een uitgebreide kennis te bezitten van de talen waaruit en waarin hij of zij vertaalt, maar ook van de culturen van zowel brontaal als doeltaal. In deze cursus leert u niet alleen veel over het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, maar leert u ook hoe u deze kennis kunt gebruiken in uw vertalingen. Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van boeken met achtergrondinformatie over het VK en de VS en van een reader met artikelen en opdrachten.

Leerdoelen

 • Leerdoel 1: kennis van Amerikaanse en Britse cultuur

 • Leerdoel 2: inzicht in verschillen tussen bron- en doeltaalcultuur

 • Leerdoel 3: vaardigheid in het toepassen van bovenstaande kennis en inzicht bij het oplossen van vertaalproblemen

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Bestuderen literatuur: 75 uur

 • Voorbereiden werkgroepen / opdrachten : 100

 • Voorbereiding voor toetsing: 75

 • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Toetsing

Schriftelijk tentamen (combinatie gesloten vragen en essayvragen)

Weging

100%

Herkansing

Schriftelijk tentamen (combinatie gesloten vragen en essayvragen)
Het tentamen kan alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • cursusmaterialen

 • mededelingen

Literatuur

 • Reader Culture Studies for Translators 2017/2018. Blackboard

 • Oakland, John. American Civilization. New York: Routledge. (meest recente editie)

 • Oakland, John. British Civilization. London: Routledge. (meest recente editie)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
NB: Eerstejaars worden door de studiecoördinator ingeschreven.

Studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie

Opmerkingen

Routledge publiceert regelmatig nieuw edities van beide boeken. Mocht er aan het begin van het semester een nieuwe uitgave van American Civilization en/of British Civilization uitkomen, dan wordt u geadviseerd deze nieuwste uitgave aan te schaffen.