Studiegids

nl en

Vertalen Nederlands-Engels

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Een goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal. Deze cursus is onderdeel van de minor Vertalen en kan niet afzonderlijk worden gevolgd.

Beschrijving

Het is een wijdverbreid misverstand dat iedere moedertaalspreker van het Nederlands die een redelijke kennis heeft van het Engels automatisch een goede vertaler is. Het doel van deze cursus is om de student kennis te laten maken met een aantal tekstsoorten en vertaalproblemen waar een vertaler in zijn of haar dagelijkse praktijk mee te maken kan krijgen. Tijdens de werkgroepen bespreken we de vertalingen en redigeeropdrachten die thuis zijn voorbereid. Tijdens de schriftelijke tentamens in de studieweek en aan het einde van de cursus vertalen de studenten ter plaatse een of meerdere teksten.

Leerdoelen

 • Vaardigheid in het vertalen van redelijk complexe Engeltalige teksten, die echter geen specialistische terminologie of jargon bevatten, met behulp van woordenboeken en thesauri.

 • Vaardigheid in het redigeren van Engelse teksten.

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Volgen van college: 28 uur

 • Bestuderen van de verplichte literatuur: 24 uur

 • Vertalen en voorbereiding op het tentamen: 84 uur

 • Tentamens: 4 uur.

Toetsing

Toetsing

Midterm vertaaltentamen
End-of-term vertaaltentamen

Weging

Midterm vertaal- en redigeertentamen (30%)
End-of-term vertaal- en redigeertentamen (70%)

Herkansing

Midterm vertaal- en redigeertentamen
End-of-term vertaal- en redigeertentamen
Om voor de cursus te slagen moet voor het end-of-term tentamen minimaal een 6.0 gehaald worden.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van maximaal drie werkgroepen wordt de student uitgesloten van het deelnemen aan het tentamen (of de resterende deeltoetsen) en het hertentamen. Dit betekent geen eindcijfer voor het vak en de cursus kan in het betreffende collegejaar niet worden afgerond. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week naar de werkgroep.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • cursusmaterialen

 • mededelingen

Literatuur

 • Dorst, A.G., Weltens, B., & Hannay, M. (2014). Van tekst naar text: Taal- en vertaalvaardigheid Engels. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

 • Introduction to Translation from Dutch to English: Reader verkrijgbaar op Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
NB: Eerstejaars worden door de studiecoördinator ingeschreven.

Studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie