Studiegids

nl en

Hoorcollege Middeleeuwse Geschiedenis (MG)

Vak
2017-2018

Toegangseisen

-

Beschrijving

Onze kennis van de middeleeuwse geschiedenis is bijna karikaturaal. Zij hangt aan elkaar van clichés over machtige koningen, dappere ridders, vieze horigen, hoofse liefde en grof geweld. In deze reeks hoorcolleges leren de studenten andere kanten van de Europese middeleeuwen kennen. De periode tussen 500 en 1500 wordt gezien als de eeuwen des onderscheids, waarin grote politieke, sociale-economische en cultureel-religieuze ontwikkelingen plaatsvonden. Deze hebben de wereld onherkenbaar veranderd en een grote stempel gedrukt op onze contemporaine maatschappij, economie, en denkwereld.

Leerdoelen

 • 1) De student heeft kennis van en inzicht in de hoofdlijnen van en belangrijkste thema’s binnen de geschiedenis van de middeleeuwen.

 • 2) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren, verwerken en in schriftelijke toetsen reproduceren

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totaal: 140 uur (5 ec):

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 36 uur

 • Zelfstandige literatuurstudie: 76 uur

 • Tentamens: 4 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

Deeltoets 1: muliple choice
Deeltoets 2: schriftelijk tentamen met essayvragen

Weging

Deeltoets 1: 40%
Deeltoets 2: 60%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.
De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Informatie

 • Powerpoints van de hoorcolleges

Literatuur

 • er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de nieuwste editie van W. Blockmans, P. Hoppenbrouwers, Eeuwen des onderscheids (Amsterdam 2016). Andere edities worden niet langer ondersteund.

Aanmelden

Alle eerstejaars propedeuse-studenten zijn in semester 1 voor de hoorcolleges en de reguliere (deel)tentamens automatisch aangemeld. Vanaf semester 2 dienen zij zich aan te melden via uSis

Alle overige studenten en alle deelnemers aan het herkansingstentamen dienen zich aan te melden via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

dhr. Dr. R. Stein

Opmerkingen

Een overzicht van de onderwerpen van de hoorcolleges wordt kort voor het begin van de colleges op het Blackboard gepubliceerd.