Studiegids

nl en

De ondergang en daarna. De vervolging van de Nederlandse joden en haar nasleep, 1940 tot nu

Vak
2017-2018

Toegangseisen

geen

Beschrijving

De deportatie en vernietiging van de joodse gemeenschap in Nederland tijdens de Duitse Bezetting is ongetwijfeld het grootste drama uit de moderne vaderlandse geschiedenis. Een drama dat, zoals iedere krantenlezer weet, een slagschaduw heeft geworpen op het naoorlogse Nederland. Hoe verliep de shoah in Nederland? Hoe is te verklaren dat zoveel Nederlandse joden werden gedeporteerd? Wat dachten en deden de omstanders? Hoe verliepen de verwerking, herdenking en geschiedschrijving?

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort;meer specifiek van staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:

 • 4) Verkrijgt kennis van en inzicht in de geschiedenis van de Holocaust in het algemeen en de Jodenvervolging in Nederland tijdens de Duitse bezetting in het bijzonder.

Rooster

Zie rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Bestuderen Literatuur en collegestof: 110 uur

 • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1 (Schriftelijke toets met open vragen)

 • Deeltoets 2 (Schriftelijke toets met open vragen))

Weging

 • Deeltoets 1: 50%

 • Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.
De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Collegeschema

Literatuur

Aan te schaffen:

 • Peter Hayes, Why? Explaining the Holocaust (New York: Norton, 2017)

In kopie beschikbaar:

 • Romijn, Peter, Burgemeesters in oorlogstijd. Besturen tijdens de Duitse bezetting (Amsterdam : Balans, 2006) Hoofdstuk 9 en 17

 • Romijn, Peter, ‘De oorlog’, in: J.C.H. Blom, R.G. Fuks-Mansfeld & I. Schöffer red., Geschiedenis van de Joden in Nederland (Amsterdam 1995) 313-350

 • Pim Griffioen & Ron Zeller, ‘Comparing the persecution of the Jews in the Netherlands, France and Belgium, 1940-1945; similarities, differences, causes’ in: The persecution of the Jews in the Netherlands, 1940 1945 (Amsterdam 2012) 55-92.

 • Griffioen, Pim & Ron Zeller, Jodenvervolging in Nederland, Frankrijk en België 1940-1945. Overeenkomsten, verschillen, oorzaken (Amsterdam 2011) bladzijden 93-95, 101-105, 141-148, 165-170, 207-231, 312-334, 378-387, 428-443, 544-572, 622-630.

 • Marnix Croes, ‘The Holocaust in the Netherlands and the rate of Jewish survival’, Holocaust and genocide studies: an international journal vol. 20 (2006), afl. 3 (Winter), p. 474-499

 • Bart van der Boom, ‘Wij weten niets van hun lot’. Gewone Nederlanders en de Holocaust (Amsterdam 2012) Hoofdstuk 5-7, 11&12

 • Nele Beyens, ‘Incomprehension, fear, uncertainty and impotence: the Dutch government-in-exile confronted with the persecution of the Jews’ in: Jan Láníček & James Jordan red., Governments-in-exile and the Jews during the Second World War (Londen 2013) 241-260.

 • Frank van Vree, ‘De dynamiek van de herinnering. Nederland in een internationale context’ in: Frank van Vree & Rob van der Laarse red., De dynamiek van de herinnering. Nederland en de Tweede Wereldoorlog in een internationale context (Amsterdam 2009) 17-40.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. B.E. van der Boom

Opmerkingen

geen