Studiegids

nl en

African Literature: Novels, Conflict and Dialogue

Vak
2017-2018

Beschrijving

In deze cursus zal worden gekeken naar conflict en dialoog in Afrikaanse geschiedenis zoals deze tot uiting komt in literatuur. Hierin komen grofweg drie momenten aan bod. Chronologisch zijn dit: conflict en dialoog als deel van de onafhankelijkheidsstrijd in Afrikaanse landen tegen kolonialisme (Nigeria), conflict en dialoog in het land na onafhankelijkheid (Kenia, Senegal) en kwesties van identiteit (Negritude, diaspora). Thema’s die geïntroduceerd worden zijn onder meer conflict en dialoog tussen man en vrouw, tussen kolonist en gekoloniseerde, tussen identiteit en stereotype, tussen orale en geschreven literatuur.

Op deze manier zal er in de cursus gekeken worden naar de interactie tussen geschiedenis en literatuur, hoe deze elkaar potentieel kunnen beïnvloeden of beïnvloed hebben. Daarnaast wordt er gekeken naar intertekstualiteit: hoe het ene literaire (orale of geschreven) werk sporen nalaat in een ander werk.

In deze cursus maken eerstejaars studenten Afrikaanse talen en culturen een eerste kennismaking met de rijke literatuur van het Afrikaanse continent en het analyseren daarvan. In de individuele presentatie tegen het einde van de collegereeks zullen studenten een nog niet eerder behandelde roman introduceren aan hun medestudenten; keuze voor roman in overleg met docente. De presentatie is gericht op het plaatsen van de roman in de context waarin deze tot stand gekomen is en de thema’s waar deze mee in dialoog gaat. In het afsluitend essay zullen de studenten de roman analyseren zoals eerder geoefend gedurende de collegereeks.

Leerdoelen

Studenten verkrijgen:
-basiskennis van de geschiedenis van Afrikaanse literatuur
-basiskennis van de interactie tussen Afrikaanse geschiedenis en literatuur
-vaardigheden om Afrikaanse literatuur te analyseren
-vaardigheden om literatuurwetenschappelijke theorie eigen te maken en toe te passen
-schrijfvaardigheden (MLA formatting)

Collegerooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

140 uur (5 ECTS): College: 26 uur Literatuur: 95 uur Presentatie: 9 uur Essay: 10 uur

Toetsing

Essay: 45% (herkansing mogelijk) Presentatie: 45% (herkansing mogelijk, details hierover worden bekend gemaakt tijdens introductiecollege en op Blackboard) Aanwezigheid: 10% (hoe aanwezigheid getoetst wordt, zal bekend worden gemaakt tijdens het introductiecollege en op Blackboard, herkansing niet mogelijk)

Voor alle studenten geldt: elk afzonderlijk onderdeel dient met een voldoende (minstens 5.5 onafgerond) behaald te worden. Het gemiddelde van de drie onderdelen dient minstens een 6.0 (afgerond) te zijn om het vak succesvol af te sluiten.

Inzage
Als een student inzage verzoekt binnen 30 dagen na het bekendmaken van de resultaten, wordt dit georganiseerd.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

Fictie
Achebe, Chinua. Things Fall Apart.
Wa Thiong’o, Ngugi. Petals of Blood.
Césaire, Aimé. Cahier d’un retour au pays natal (Notebook of a Return to the Native Land).
Ousmane, Sembène. Xala.
Adichie, Chimamanda Ngozi. Americanah.

Theorie

Wordt bekend en beschikbaar gemaakt tijdens het introductiecollege/op Blackboard.

Van fictie geschreven in een andere originele taal dan het Engels zal de Engelse vertaling worden besproken tijdens het college.

Voor studenten die eerder willen beginnen met voorbereiden, wordt aanbevolen om de literatuur op tijd te bestellen. Gestreefd wordt om alle literatuur in de originele tekst beschikbaar te stellen in de bibliotheek van het Afrika Studiecentrum (niet uitleenbaar tijdens het semester). De studenten wordt ten zeerste aangeraden de fictie (ook) zelf te bestellen.

Aanmelding

Registratie via uSis

Registratie A la Carte.
Registratie Contractonderwijs.

Contact
Tineke Dijkstra - c.a.dijkstra.2@umail.leidenuniv.nl

Opmerkingen
Voertaal Nederlands