Studiegids

nl en

Afrikaanse taal en cultuur

Vak
2017-2018

Studenten volgen naar keuze vakken ter waarde van 10 EC in het land waar ze de tweede taal leren. De vakken hebben betrekking op taal en cultuur van het land.

Neem contact op met de studie-adviseur mw. E.A. van Dijk MSc,