Studiegids

nl en

Het moderne Italië (Cultuurkunde)

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Na een kort overzicht van de Italiaanse geschiedenis van de 16e tot en met de 18e eeuw, zullen de belangrijkste historische ontwikkelingen besproken worden van de 19e en de 20e eeuw. Aan de orde komen onderwerpen als het Risorgimento, de Eerste Wereldoorlog, het Fascisme, de Tweede Wereldoorlog, het verzet en de wederopbouw. Met name zal worden ingegaan op de politieke, sociale en culturele veranderingen in het Italië vanaf 1945 tot heden. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan staatsinstellingen en staatsinrichting.

Leerdoelen

Het college heeft tot doel de studenten vertrouwd te maken met de belangrijkste aspecten van de Italiaanse geschiedenis van de 19de tot de eerste helft van de 20ste eeuw en van de hedendaagse Italiaanse maatschappij.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege en zelfstandige literatuurstudie

Studielast

  • Totale studielast:140 uur

  • Colleges: 12 uur

  • Zelfstudie: 126 uur

  • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Schriftelijk tentamen met open vragen (100%)

Herkansing

Schriftelijk tentamen met open vragen (100%)

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

  • G. Holmes (edited by), The Oxford illustrated history of Italy, Oxford University press, 2001

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Dr. M.J.J.P. Heijkant

Opmerkingen

Deelname aan het college is verplicht en zal gecontroleerd worden.