Studiegids

nl en

La tradizione poetica

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Beheersing van het geschreven en gesproken Italiaans op niveau B1.

Beschrijving

Deze collegereeks is gewijd aan de ontwikkeling en de belangrijkste kenmerken van de Italiaanse poëtische traditie, van het ontstaan van de poëzie in de Italiaanse volkstaal in de eerste helft van de 13e eeuw tot de eerste helft van de 19e eeuw. Behalve bij het werk van een aantal belangrijke dichters, wordt ook stilgestaan bij een aantal wetenschappelijke methoden ter bestudering hiervan. Hierbij wordt de student ook vertrouwd gemaakt met de belangrijkste begrippen op het gebied van de poëtica, de retorica en de versleer.

Leerdoelen

Verwerving van een solide basiskennis van de onder “Beschrijving” genoemde materie.

Rooster

Collegerooster
N.B. College start op 14-11-2017

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

  • Totale studielast:140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 112 uur

  • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Schriftelijk tentamen (100%).

Herkansing

Schriftelijk tentamen (100%).

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

Reader, plus nader op te geven studiemateriaal.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Dr. P.A.W. van Heck

Opmerkingen

-