Studiegids

nl en

Fonologie 2

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Fonologie 1, of beschikkend over de kennis, zoals aangegeven bij de leerdoelen van Fonologie 1.

Beschrijving

In dit college wordt de kennis die is opgedaan in Fonologie 1, verbreed en verdiept. We bestuderen segmentele en prosodische processen uit een groot aantal verschillende talen en leren deze fonologische fenomenen te beschouwen vanuit een theoretisch perspectief: de optimaliteitstheorie.

Leerdoelen

De student leert segmentele en prosodische processen uit verschillende talen te doorgronden. Tevens begrijpt de student de grondbeginselen van de optimaliteitstheorie. De student is in staat om zelf een analyse binnen dit theoretisch kader op te stellen en analyses van anderen binnen dit kader te begrijpen.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

werkcollege

Studielast

De studielast voor deze cursus is 140 uur:

  • 26 uur die aan het volgen van college worden besteed

  • 52 uur voor het bestuderen van de literatuur en het maken van opdrachten ter voorbereiding op het college

  • 62 uur voor de voorbereiding van de tentamens

Toetsing

Twee schrijfopdrachten (40%) en een afsluitend schriftelijk tentamen (60%)

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het tentamen herkansen. De cursus kan alleen worden behaald als er een voldoende voor het tentamen is gehaald.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Zie Blackboard

Literatuur

Er wordt gebruik gemaakt van diverse artikelen en bronnen. Literatuurlijst wordt op blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en dit vak willen volgen dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator, mw. E.A. van Dijk

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Claartje Levelt

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk