Studiegids

nl en

Indo-Europees II

Vak
2017-2018

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Dit vak is het tweede deel van een tweeluik, waarin de student een grondige inleiding krijgt in de methoden en resultaten van de vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap. In dit deel komt de reconstructie van de Proto-Indo-Europese morfologie aan bod. Aan de hand van een beperkt aantal uitgewerkte voorbeelden wordt getoond, hoe met behulp van bewijsmateriaal uit alle oude Indo-Europese talen de oorspronkelijke vorm van een naamwoordelijk of werkwoordelijk paradigma beredeneerd kan worden. Daarna worden de belangrijkste flexie- en conjugatietypen die we voor het Proto-Indo-Europees aannemen behandeld, alsmede de sporen die ze in de verschillende dochtertalen achtergelaten hebben. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan een aantal verschillen in opvattingen die in de vakwereld over de details van deze reconstructie bestaan. Het college bouwt voort op de in ‘IE Fonologie’ opgebouwde kennis.

Leerdoelen

  • Gedegen kennis van en inzicht in de methodes van de morfologische reconstructie van het Indo-Europees.

  • Gedegen kennis van en inzicht in het morfologisch systeem van het Proto-Indo-Europees, alsmede de manier waarop de morfologische categorieën van het PIE in de belangrijkste dochtertalen worden voortgezet.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoor-/Werkcollege (2 uur)

Studielast

26 uur contactonderwijs
52 uur voorbereidingstijd op colleges
62 uur voorbereiding op tentamen

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het tentamen herkansen.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

R.S.P. Beekes Comparative Indo-European Linguistics: An Introduction. Second Edition (John Benjamins, 2011), isbn 9789027211866 (zelf vantevoren aan te schaffen)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en dit vak willen volgen dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator, mw. E.A. van Dijk

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. B.D. Suchard

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk