Studiegids

nl en

Python for linguists

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De cursus beoogt de beginselen van programmeren in Python ten behoeve van tekstanalyse aan te leren.

Leerdoelen

 • Bekend zijn met variabelen, lijsten, loops, reguliere expressies, functies, input/ouput en visualiseren van data in Python ten behoeve van tekstanalyse

 • Het toe kunnen passen van de opgedane kennis bij het schrijven van korte programma’s in Python ten behoeve van tekstanalyse

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

 • Bijwonen college: 10 uur

 • Bijwonen practica: 10 uur

 • Voorbereiden college: 10 uur

 • Bestuderen Literatuur: 30 uur

 • Maken opdracht(en) : 50 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 28 uur

 • Toetsing: 2 uur

Toetsing

 • Op tijd inleveren van wekelijkse opdracht

 • Eindtoets

Weging

 • Wekelijkse opdracht: 50%. Eindtoets: 50%.
  Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;
  Een voldoende voor beide onderdelen is noodzakelijk.

Herkansing

Ja

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Het ter beschikking stellen van literatuur

 • Het geven van een overzicht

 • Communicatie over de cursus

Literatuur

Verplichte literatuur ter voorbereiding op de colleges/werkgroepen (zie blackboard voor details):

 • Think Python: how to Think Like a Computer Scientist. Alan B. Downey (2012). O’Reilly

 • Natural Language Processing with Python.Steven Bird, Ewan Klein & Edward Loper (2009) O’Reilly

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en dit vak willen volgen dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator, Else van Dijk

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:

Jurriaan Witteman

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk