Vanwege het coronavirus is de informatie voor opleiding en toetsing in semester 2 (blok 3 en 4) niet meer op alle punten actueel. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Integratie: Technology trends

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Integratie: Sequence Analysis

Beschrijving

In the post-genomic era, the analysis of large omics datasets is central to bioinformatics and biological research. The development of many different high throughput techniques for measuring the expression of genes and proteins and sequencing the underlying genomic information, has given rise to a plethora of new informatics algorithms and techniques for analysing and interpreting the experimental data. This course will introduce omics analysis techniques at the genomic, transcriptomic, proteomic and metabolomic levels and will introduce students to commonly used computational languages and frameworks for large-scale analysis.

Leerdoelen

  • Gain a theoretical and practical understanding of the informatics analysis methods required for interpreting data generated by new technologies in omics

  • Gain practical experience of commonly used computational languages in bioinformatics

Rooster

De meest recente roosters zijn te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

  • Lectures

  • Labs

  • Practical assignments

Toetsing

  • Practical assignment (40%)

  • Lab: Grade (10%)

  • Theoretical Exam: Grade (50%)

Literatuur

Links to reading material and course literature will be provided on the course website throughout the course.

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee