Studiegids

nl en

Sociolinguïstiek: straattaal, tussentaal, social media en meer

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In de werkgroep bestuderen we de actuele taalvariatie in Nederland en België vanuit sociolinguïstisch perspectief. Is er nog sprake van één variëteit van het Standaardnederlands, nu Vlaamse tv-series in Nederland worden ondertiteld en omgekeerd? Wat is op dit moment de status van de Vlaamse tussentaal en van het Poldernederlands? In hoeverre beïnvloeden ‘nieuwkomers’ de taal? En welke rol speelt straattaal voor jongeren bij het definiëren van hun identiteit?
Daarnaast onderzoeken we taalveranderingsprocessen: hebben social media invloed op het taalgebruik? Gaat het Engels een steeds grotere rol spelen? Wat zijn de overlevingskansen van het sterke werkwoord?
Taalvariatie bestond ook al in het verleden: wat is er op dit moment bekend over de diversiteit van het Nederlands in vroeger eeuwen? We zullen zien dat die veel groter was dan tot voor kort verondersteld werd en we zullen zien dat meertaligheid en taalcontact van alle tijden zijn.

Leerdoelen

 • Je hebt inzicht in de variatie van het Nederlands nu en in vroeger tijden en in processen van taalverandering.

 • Je kunt gevorderde wetenschappelijke literatuur interpreteren, vergelijken en kritisch beoordelen.

 • Je kunt je bevindingen mondeling en schriftelijk presenteren en bediscussiëren.

 • Je kunt een beperkt onderzoek uitvoeren en er volgens de geldende regels verslag van doen.

Rooster

Zie Rooster BA Nederlands

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast 140 uur

 • College 26 uur (13 × 2 uur per week)

 • Voorbereiding met opdrachten 52 uur (13 × 4 uur per week)

 • Voor de afsluitende nota 62 uur.

Toetsing

Toetsing

 • Bijdrage aan het college in discussies en d.m.v. presentaties (50%)

 • Afsluitend werkstuk (50%)

 • Voor beide onderdelen moet minimaal een 5,5 worden behaald.

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

 • Het werkstuk kan herkanst worden. Wanneer de bijdrage aan het college tot een onvoldoende resultaat leidt, moet een vervangende opdracht worden gedaan.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen/werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen/werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het verstrekken van een uitgebreide collegebeschrijving;

 • het op de hoogte houden van studenten van lopende zaken;

 • het verstrekken van studiemateriaal.

Literatuur

De literatuur bestaat uit artikelen en zal bekend worden gemaakt via Blackboard. Enkele titels zijn:

 • Jurgen Jaspers (2006): 'Marokkaanse jongens en het Algemeen Nederlands’. In: Nederlandse Taalkunde 11, p. 258-285.

 • Linda van Meel, Frans Hinskens & Roeland van Hout (2014): ‘Variation in the realization of /ɛi/ by Dutch youngsters: from local urban dialects to emerging ethnolects?’ In: Dialectologia et Geolinguistica, 22, p. 46.-74.

 • Remco Knooihuizen & Oscar Strik (2014): ‘Relative productivity potentials of Dutch verbal inflection patterns’. In: Folia Linguistica Historica 35, p. 173-200.

 • Chloé Lybaert (2014): ‘Perceptie van tussentaal in het gesproken Nederlands in Vlaanderen. Een experimentele benadering van saillantie’. In: Nederlandse Taalkunde 19, p. 185-219.

 • Gijsbert Rutten (2008): ‘Standaardvariatie in de achttiende eeuw. Historisch-sociolinguïstische verkenningen’. In: Nederlandse Taalkunde 13, p. 34-59.

 • Hans van de Velde & Roeland van Hout (2003): ‘De deletie van de slot-n’. In: Nederlandse Taalkunde 8, p. 93-114.

Aanmelden

Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.
Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke informatie via de docent: T.A. Simons

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2144. mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.